Datum publicatie: 2 februari 2023

Uithuisplaatsingen: Hoe kan het anders?

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg buigt zich over het thema uithuisplaatsingen. Het doel is om het proces voorafgaand aan uithuisplaatsingen te verbeteren en het aantal uithuisplaatsingen te verminderen. In de projectgroep werken onder andere gemeentes, Bureau Jeugdzorg, GGD Zuid-Limburg en Maastricht University samen.

In Zuid-Limburg ligt het aantal jongeren dat jeugdhulp met verblijf ontvangt, hoog. Sterker nog: het aantal blijft onveranderd hoog. Tegenover een landelijke, dalende trend. Onder jeugdhulp met verblijf vallen alle vormen van jeugdhulp waarbij de jeugdige (tijdelijk) niet thuis opgroeit. Bijvoorbeeld vrijwillige en gedwongen uithuisplaatsingen.

Uithuisplaatsingen
Een uithuisplaatsing is een complexe beslissing. Het wordt ingezet als laatste redmiddel, voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind of de jongere. De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming schrijft voor om uithuisplaatsingen, waar mogelijk, te voorkomen. Dit kan onder andere door intensieve ambulante interventies. Deze interventies zijn echter beperkt beschikbaar in Zuid-Limburg.

Dossieronderzoek
Om de vermindering in het aantal uithuisplaatsingen te realiseren, is meer zicht nodig op de hulpverleningstrajecten die in Zuid-Limburg voorafgaan aan jeugdzorg met verblijf. De leden van de projectgroep voeren hiertoe een dossieronderzoek uit. Hierin vergelijken ze jeugdzorgdossiers van jongeren met en zonder jeugdzorg met verblijf. Ook kijken ze naar de aan- of afwezigheid van een jeugdbeschermingsmaatregel.

Begin 2023 wordt verder nagedacht over de uitkomsten en implicaties van het dossieronderzoek.

Meer weten?
Wil je voor die tijd al meer lezen over het onderwerp uithuisplaatsingen? Bekijk dan de nieuwsbrief van de RKJ Zuid-Limburg en lees het artikel ‘Uithuisplaatsingen: Hoe kan het anders?