Datum publicatie: 24 oktober 2018

Transformatiedoelen ‘geserveerd’ tijdens wethoudersbijeenkomst academische werkplaats SAMEN

Nader kennis maken, netwerken, uitwisselen én horen waar de behoeften van gemeenten liggen in het verbeteren van de jeugdhulp. Dat is wat centraal stond op de interactieve bijeenkomst van de Academische Werkplaats SAMEN. Zij organiseerden deze bijeenkomst voor wethouders en beleidsmakers van gemeenten in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Holland-Rijnland.

De Academische Werkplaats SAMEN is het kennis-, leer-, onderzoeks- en innovatienetwerk van 26 partners in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland Rijnland. De focus ligt op de transformatie van de zorg voor kinderen en gezinnen. SAMEN is er voor en door ouders, kinderen, jongeren, (toekomstige) hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers.

Interactieve avond
Tijdens de maaltijd werden de transformatiedoelen ‘geserveerd’. Deelnemers konden aan verschillende tafels nader kennis maken met een aantal samenwerkingsprojecten van de academische werkplaats zoals rond de Levensloopaanpak in Katwijk en de werkwijze van Jeugd- en Gezinsteams in Den Haag en Leiden. En ideeën opdoen over de vertaalslag naar hun eigen gemeente. Meer weten over de bijeenkomst? Bekijk het 2 minuten filmpje dat we maakten van deze bijeenkomst.

Waarde netwerk
Ontmoeting en uitwisselen – halen én brengen – binnen de academische werkplaats levert gemeenten veel op. Door binnen de academische werkplaats samen te werken met verschillende disciplines en andere gemeenten, ontstaat voor gemeenten inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van beleid. Het is bovendien van groot belang dat gemeenten meedenken over de onderwerpen voor nader onderzoek. De opbrengsten uit dit onderzoek kan het beleid versterken en draagt zo bij aan betere zorg voor de jeugd.

Werkplaatsenjeugd.nl
De Academische Werkplaats SAMEN is één van de 13 academische werkplaatsen jeugd. De werkplaatsen Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Meer weten?