Datum publicatie: 31 oktober 2019

Tips en voorbeelden voor het opzetten van MDA++

Van visie via experiment naar reguliere aanpak; dat is de werkwijze zoals beschreven in het ‘ontwikkeldocument MDA++’, dat de Friese netwerksamenwerking MDA++ onlangs publiceerde. Het document biedt een leidraad bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.

MDA++
MDA++ staat voor ‘Multidisciplinaire Aanpak’ en is een samenwerkingsverband voor intensieve gezinshulp en integrale aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Het samenwerkingsverband bestaat uit Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie. De werkwijze richt zich op alle betrokkenen; de slachtoffers, de plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld.

Ontwikkeldocument
Bent u benieuwd naar tips en voorbeelden van het opzetten van MDA++? In dit document staan de stappen die tot de ontwikkeling van een werkende MDA++ in Friesland hebben geleid beschreven. Hopelijk kunnen anderen hier hun voordeel mee doen

De stappen die zijn beschreven in dit document zijn geen blauwdruk of spoorboekje.  Het is een ontwikkeldocument in twee opzichten: het geeft een beschrijving van de verschillende stappen die in Friesland zijn doorlopen en wat ze daarin tegenkwamen, en het is een document dat iedereen kan gebruiken bij de ontwikkeling van zijn eigen MDA++.  Voeg er aan toe wat ontbreekt, schrap wat overbodig is, deel je ervaringen en ontwikkel verder.

Zie ook het nieuwsbericht dat online verscheen op Zonmw.nl.