Datum publicatie: 24 december 2018

Test je leefstijl

In het project ‘Testjeleefstijl’ is onderzocht of verschillende leefstijlfactoren van MBO-studenten samenhangen met schooluitval en of de TJL-test geschikt is om dit vroegtijdig te signaleren.

Vraagstuk

Veel MBO-studenten verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie. Deze zogenaamde voortijdige
schoolverlaters (VSV) hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een verhoogde kans op criminaliteit en sociale uitsluiting. Er zijn aanwijzingen dat voortijdig schoolverlaten gepaard gaat met verschillende leefstijl- en psychosociale factoren. Binnen het MBO worden deze factoren in kaart gebracht met de Testjeleefstijl (TJL)-test die elke student bij aanvang van het MBO uitvoert.

Onderzoek

In dit project is onderzocht of de TJL-test een voorspellende waarde heeft voor schooluitval en schoolprestatie binnen het ROC Nijmegen, waarmee de TJL-test uiteindelijk zou kunnen dienen als een instrument voor vroegtijdige signalering van studenten met een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten.

Resultaat

Uit de resultaten bleek dat verschillende leefstijlfactoren samenhingen met een verhoogd risico op VSV, schoolverzuim en studievertraging. Op deze wijze heeft dit onderzoek een belangrijke basis gelegd voor kennis over het risico van leefstijlfactoren in relatie tot VSV, schoolverzuim en studievertraging van MBO-studenten en richting gegeven aan de wijze van
studieloopbaanbegeleiding. De leefstijl van MBO-studenten reikt dus verder dan alleen hun gezondheid.

Lees meer over het project op de ZonMw-website.