Datum publicatie: 28 juli 2022

Terugblik symposium Samenwerken vanuit Ervaringskennis: meer stem voor jongeren in de jeugdhulp! 

Op 13 juni vond het eindsymposium plaats van het door ZonMw gesubsidieerde project Meer stem voor jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready! De bijeenkomst werd georganiseerd vanuit de kenniswerkplaats ST-RAW. Centraal stond het thema: Samenwerken vanuit ervaringskennis. De grens tussen ervaringsdeskundige en hulpverlener werd verkend. Een mix van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en docenten kwam aan het woord. Het motto was: Iedereen heeft kennis uit ervaring en kan niet anders dan deze kennis inzetten.

Doorgroeimodel ExpEx bij Mijn Pad

Voor de pauze stond de methode Mijn Pad, autonomieversterkend werken met jongeren en gezinnen, centraal. In dit project is een doorgroei model ontwikkeld voor ervaringsdeskundigen van vrijwilliger tot co-trainer en trainer Mijn Pad. Daphne Daalhof, coördinator ExpEx Rotterdam: “Een succesfactor was de gelijkwaardige samenwerking tussen ExpEx en Hogeschool Rotterdam”. Yorrick Klinger, ExpEx en trainer Mijn Pad, vertelt enthousiast hoe die samenwerking resulteerde in een interactieve praatplaat die op een speelse manier de visie achter Mijn Pad laat zien.

Het samenwerkingsverband blijft bestaan en organiseert workshops en trainingen Mijn Pad voor professionals, organisaties en ervaringsdeskundigen. Martine Bink, docente social work bij Hogeschool Rotterdam en trainer Mijn Pad vertelt hoe de samenwerking met ExpEx, autonomieversterkend werken en het eigen ervaringsverhaal van studenten een plek hebben gekregen in de bachelor opleiding.

 

Pilot voor een chatlijn bij de B-Ready App

Na de pauze vertelt Natasja Hornby, onderzoeker bij Hogeschool Windesheim, over de ervaringen met een pilot voor een chatlijn bij de B-Ready App. De App beantwoordt praktische vragen die jongeren die uitstromen uit een justitiële jeugdinrichting kunnen hebben bijvoorbeeld over wonen of studiefinanciering. De Chatlijn werd bemenst door getrainde ervaringsdeskundigen van ExpEx. Zij vormden samen een community om de vragen van jongeren over zelfstandigheid te beantwoorden. De  evaluatie liet zien dat jongeren het bijzonder fijn vinden om een ervaringsdeskundige aan de andere kant van de lijn te treffen. De vraag hoe de chatlijn in de toekomst geborgd zou kunnen worden leverde een levendige discussie op.

 

Paneldiscussie

Als afsluiter stond er een paneldiscussie op het programma. Hierin werden onder andere beren op de weg besproken. Zoals de vraag of ervaringsdeskundigen een gat vullen dat eigenlijk door hulpverleners opgevuld zou moeten worden? Dit werd bestreden met het argument dat het peer-to-peer contact juist een unieke onvervangbare rol heeft bijvoorbeeld als vertrouwenspersoon of als voorbeeld.