Datum publicatie: 10 oktober 2018

Symposium 13 december: Bouwen aan een (betere) toegang voor jeugdhulp

Op 13 december presenteert Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant de uitkomsten van een driejarig onderzoek naar de toegang jeugdhulp vanuit het perspectief van professionals én beleidsmakers.

De gemeentelijke toegang heeft een prominente plek in het decentrale stelsel voor jeugdhulp. Samen met ouders en jeugdigen beslissen jeugdprofessionals over de inzet van passende hulp. Welke afwegingen maken de professionals daarbij? Wat is eigenlijk de gewenste outcome van jeugdhulp? En welke beleidskeuzes helpen om de veelbelovende transformatie waar te maken? Op 13 december worden de uitkomsten van een driejarig onderzoek gedeeld. Voor het programma van het symposium klik hier.

 Samen met de praktijk transformeren

In 2015 ontving de werkplaats vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd subsidie om twee onderzoeken naar de ‘toegang jeugdhulp’ uit te voeren. Drie jaar lang is samen met jeugdprofessionals, ouders, gemeenten en onderzoekers gewerkt aan de verbetering van de toegang tot de jeugdhulp. Specifiek gericht op samen met ouders en jeugdigen beslissen over hulp, in de situaties waar die samenwerking niet vlekkeloos verloopt. Al werkenderwijs met elkaar zoeken, leren en transformeren. Wat levert dat op? Hoe is het proces verlopen? Welke keuzes zijn er gemaakt? En welke concrete praktijkverbeteringen vormen het resultaat? Nu, drie jaar later, zijn de onderzoeken bijna klaar. Op het symposium op 13 december nemen de onderzoekers je in vogelvlucht mee door de verschillende fasen van het handelingsonderzoek en wordt stilgestaan bij betekenisvolle momenten, leeropbrengsten, het eindresultaat en de implementatie hiervan.

Er is een afwisselend programma samengesteld, waarbij naast de presentaties van de betrokken onderzoekers, ook presentaties gehouden worden door Coen Dresen (oud bestuurder Juzt) en Marianne de Bie (wethouder jeugd in Breda).Er is volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Naast het plenaire gedeelte kan er ook nog gekozen worden voor deelname aan één workshop.  Tot slot vindt de uitreiking van de K2 prijs plaats.Het symposium vindt plaats op de Tilburg University en aanmelden kan hier.