Datum publicatie: 15 januari 2020

ST-RAW jaarboek 2019

De belangrijkste doelstelling van de Rotterdamse werkplaats ST-RAW is bestaande kennis over jeugdhulp met partners delen en gezamenlijk met ouders, jongeren, professionals en beleidsmedewerkers nieuwe kennis creëren. In dit tweede jaarboek van ST-RAW zijn opbrengsten te vinden van een tiental projecten.

ST-RAW rondt in 2019 de meeste van haar projecten af. Er is dan ook veel te delen. Er is onderzoek gedaan naar het functioneren van het jeugdstelsel in Rotterdam en twee innovaties in de jeugdhulpketen zijn door ST-RAW-partners geëvalueerd. Verder zijn er updates op het vlak van cultuursensitief werken, kwetsbare jongeren, gezinnen in de jeugdbescherming, de ontwikkeling van een serious game, leernetwerken en werken met vrijwilligers voor opvoedondersteuning. Ten slotte is er een hoofdstuk opgenomen over het functioneren van wijkteams door wetenschappers in de regio, die geen deel uitmaken van ST-RAW, maar wiens kennis wel relevant is voor ons werkveld.

Download het Jaarboek ST-RAW 2019