Datum publicatie: 30 januari 2020

Samen-Werken, Samen-Leren: Leerhuis Kindermishandeling en culturele sensitiviteit

In het project Samen-Werken, Samen-Leren werken en leren studenten Sociaal Werk, jeugdprofessionals en docenten samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Driemaal per jaar wordt er vanuit het project een thematisch ‘Leerhuis’ georganiseerd. Het eerste Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ vond plaats op 12 december jl. en bood deelnemers concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de beroepspraktijk.

Na plenaire lezingen van lector Chris Kuiper en Lama Yazbeck van NGO Himaya uit Libanon, volgden de deelnemers workshops over Jeugdbescherming voor vluchtelingkinderen, het project LUID EN DUIDELIJK van de AW SAMEN en cultureel sensitief werken bij kindermisbruik. Ook nam een aantal deel aan een moreel beraad aan de hand van eigen ervaren dilemma’s in de hulpverlening. Net als in de leernetwerken waren de 5 perspectieven (cliënt, professional, onderzoeker, student en docent) vertegenwoordigd in alle sessies.

Het eerstvolgende Leerhuis met als thema multiproblematiek vindt plaats op dinsdag 10 maart aanstaande. Meer informatie over de leerhuisbijeenkomsten, het project Samen-Werken, Samen-Leren en de werkplaats SAMEN vindt u hier.