Datum publicatie: 14 oktober 2019

Startimpuls toegekend door ZonMw

De dag na ons congres (10 oktober 2019) maakte ZonMw bekend dat de ingediende aanvragen voor een Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ) IJsselland en Flevoland zijn gehonoreerd!

Gezien het verschil in gewenste thematiek in regio’s was gekozen voor het splitsen in regio’s:

  • IJsselland: gerichte wens om door te gaan op huidige thema ‘Samen op School’ naar visie op normaliseren en samenwerking met onderwijs-jeugdgezondheidszorg-jeugdhulp
  • Flevoland: veel behoefte om zich te richten op het (brede) voorveld: lokale toegang, ambulante hulp, jeugdwelzijnswerk, preventie, jeugdgezondheidszorg, passend onderwijs.

Voor de subsidieronde ‘Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd Startimpuls’ zijn 17 aanvragen gehonoreerd:

  • 11 van de huidige Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Aan de 11 bestaande werkplaatsen (waaronder Samen op School IJsselland) is het de taak om hun regionale positie verder te verstevigen en de vertaalslag te maken van een academische werkplaats naar een regionale kenniswerkplaats.
  • 6 nieuwe regio’s: naast Flevoland kunnen ook Drenthe, Noord Veluwe, Zuid-Limburg, Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht aan de slag om een RKJ op te zetten.

De samenwerkingsverbanden zijn door ZonMw uitgenodigd om een uitgewerkte aanvraag in te dienen voor de 2e ronde van het RKJ-programma.

Voor meer informatie: