Datum publicatie: 8 juli 2024

Samenwerken met gezinnen: een handreiking

Een belangrijke pijler binnen de Werkplaats SAMEN is het samenwerken met gezinnen: ouders, jongeren en jongvolwassen. Sinds het begin, in 2020, sloten jongeren en jongvolwassenen vanuit ExpEx, Experienced Experts getrainde jongeren met jeugdhulpervaring, zich aan bij de leernetwerken om hun stem een vaste plek te geven. Het vormgeven van een samenwerking moet goed geborgd worden, evenals het toevoegen van het perspectief van ouders. Daarom heeft de Werkplaats SAMEN het samenwerken met gezinnen expliciet als een opdracht opgesteld.

In 2022 is de Werkplaats gestart met het gericht werven van ouders en jongeren om zo de samenwerking met gezinnen binnen de Werkplaats te bestendigen. Het doel was om ervaringskennis en – deskundigheid binnen de Werkplaats passend in te zetten zodat de toegevoegde waarde goed tot zijn recht komt: de juiste personen, op de juiste plek, op de juiste manier.

Meer details over de ontwikkeling van ‘Samenwerken met gezinnen’ in de afgelopen jaren zijn uitgebreid te lezen in het recente e-magazine.

Het resultaat van deze inspanningen is vastgelegd in een handreiking, waarin we onze lessen, aanbevelingen en overpeinzingen delen. We hopen hiermee anderen te inspireren en praktische tips te bieden voor wie met ouders, jongeren of jongvolwassenen wil samenwerken.

 

We nodigen iedereen van harte uit om deze handreiking te lezen en te delen binnen jouw netwerk.

Klik op de afbeelding hiernaast om de handreiking te openen.

Het bericht Samenwerken met gezinnen: een handreiking verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.