Datum publicatie: 6 augustus 2020

Platform werken met multiproblematiek

Op platformmultiproblematiek.nl van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut worden kennis en ervaringen gedeeld over het werken met multiproblematiek.

Dit platform richt zich met name op professionals. Je vindt er onder meer verhalen van gezinnen, kennis over de aanpak van complexe problemen en kennis en werkwijzen ten aanzien van beleid en regels.

Het bericht Platform werken met multiproblematiek verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.