Datum publicatie: 15 juli 2020

Leernetwerk Normaliseren: de volgende stap

Het Leernetwerk Normaliseren (LNW NOR) is zich onder leiding van de Haagse Hogeschool (Rob Gilsing en Tamara Bos) inhoudelijk aan het voorbereiden op de start in september. 10 juni jl. is gesproken over hoe het LNW ingericht moet worden. Ook zijn de belangrijkste thema’s geïnventariseerd.

Wat is normaal?

De ingebrachte thema’s hebben enerzijds te maken met het ontwikkelen van een gezamenlijk lexicon voor het praten over het normale leven. Anderzijds betreffen de thema’s de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan de normaliseringsambitie. Deelnemers geven online door welk thema volgens hen prioriteit heeft. Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking van de agenda van het LNW NOR.

Agenda’s uitwerken

Het eerste jaar werken we de veranderagenda, opleidingsagenda en de onderzoeks- en ontwikkelagenda verder uit. Dit doen we aan de hand van de stemming op de belangrijkste onderwerpen.

De stemming is geopend tot 11 september

De volgende bijeenkomsten waarin het LNW daarmee verder gaat zijn op woensdag 16 september en woensdag 11 november. Kijk hier voor meer informatie over het leernetwerk. Om je te aanmelden voor de bijeenkomsten, ga je naar de agenda op onze website.

Opgroeien en opvoeden

In het LNW NOR draait het om opgroeien en opvoeden en de terugdringing van de inzet van (onnodige of niet passende) jeugdhulp. In het LNW komen deelnemers met hun verschillende perspectieven, ervaringen en kennis bij elkaar om met elkaar nieuwe ervaringen op te doen en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en delen.

In het najaar van 2020 komt de kerngroep weer online bij elkaar. In het Leernetwerk is nog ruimte voor deelnemers. Bij interesse of voor vragen kijk op onze pagina of neem contact op met Tamara Bos, t.bos@hhs.nl.

Het bericht Leernetwerk Normaliseren: de volgende stap verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.