Datum publicatie: 4 juli 2024

Leernetwerk Integraal Werken: Klein-maar-Fijnproject

In de afgelopen vier jaar heeft het Leernetwerk Integraal Werken haar kennis over integraal werken verdiept en verbreed. Dit wordt uitgebreid beschreven in het recente e-magazine, waarin we reflecteren op deze reis en laten zien dat integraal werken vaker haalbaar is dan vaak gedacht wordt.

 

Klein-maar-Fijn project

Een van de hoogtepunten van deze periode is de afronding van het ‘Klein-maar-Fijnproject’, waarvan we nu de resultaten presenteren. Het Klein-maar-Fijnproject stond in het teken van de verschillende vormen van integraal werken.

Dit project heeft geleid tot de ontwikkeling van een praktisch hulpmiddel en een ondersteunende video, die direct toepasbaar zijn binnen diverse organisaties. De reflectievragen helpen om beter aan te sluiten bij gezinnen vanuit een doelgerichte integrale aanpak. Voor verdere verdieping is er een eindrapport beschikbaar. In dit rapport staan de eerste twee fasen van het onderzoek beschreven, namelijk: Klein-maar-Fijnproject I (literatuur- en praktijkonderzoek om tot een hulpmiddel te komen) en Klein-maar-Fijnproject II (evaluatie van toepasbaarheid van het hulpmiddel).

 

Hulpmiddel voor professionals om intensiteit en vormen van integraal werken beter te herkennen.

 

Eindrapport ‘KmF I’ en ‘KmF II’ : intensiteit van integraal werken

Ondersteunende video

Lopende projecten

Naast het eindrapport, het hulpmiddel en de video schrijft het leernetwerk Integraal Werken – in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en Integraal Werken in de Wijk – een essay over de verschillende vormen van integraal werken. In dit essay benadrukken zij het belang van bewustzijn over de verschillende vormen van integraal werken om gezinnen passende en samenhangende zorg te kunnen bieden. Zowel voor uitvoerende professionals, als voor organisaties en beleidsmakers. Wanneer deze essay beschikbaar is wordt deze uiteraard met jullie gedeeld.

 

“We kijken terug op vier leerzame jaren waarin we als leernetwerk samen hebben gewerkt,” aldus de leernetwerktrekkers. “We zijn dankbaar voor de inzet en enthousiasme van alle betrokkenen. We nodigen iedereen uit om de opbrengsten van ons werk te delen en te bespreken.”

Het bericht Leernetwerk Integraal Werken: Klein-maar-Fijnproject verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.