Datum publicatie: 30 juni 2020

GGD HM – Webinar ‘Omgaan met stress in tijden van corona’

De nieuwste inzichten in stress-sensitieve hulp- en dienstverlening

In dit webinar maak je kennis met:

  • Hoe beïnvloedt chronische stress ons gedrag?
  • Wat zijn werkzame bestanddelen in het stress-sensitief werken?
  • Wat zijn gesprekstips in het kader van het stress-sensitief werken?
Wanneer donderdag 9 juli
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Waar MS Teams, mogelijkheid om terug te kijken. Geen kosten.
Voor
  • Medewerkers in het sociaal domein: professionals, ambtenaren en vrijwilligers op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie, schuldhulpverlening en jeugdzorg werkzaam in de regio Hollands Midden
  • Professionals in het medisch domein: zorgverleners in de regio Hollands Midden, met name huisartsen, POH’s GGZ en verpleegkundigen
Aanmelden Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Sprekers:

  • Nadja Jungmann: Lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht
  • Farley van Heydoorn, Ervaringsdeskundige en trajectbegeleider gemeente Utrecht

Beschrijving

Op 9 juli organiseert de GGD Hollands Midden een webinar over hoe in de zorg en publieke dienstverlening beter rekening kan worden gehouden met de doorwerking van stress op gedrag. Door aanpassingen te maken in onder meer de wijze waarop we gesprekken voeren, brieven opstellen en spreekkamers inrichten kunnen we de zorg en ondersteuning effectiever maken.

Geldzorgen, eenzaamheid, leerachterstanden en huiselijk geweld. De coronacrisis geeft een grote groep inwoners de nodige stress en zorgen. Steeds meer is er bekend over de wijze waarop chronische stress doorwerkt op gedrag. Mensen gaan meer bij de dag leven, nemen onverstandiger beslissingen, hebben meer moeite om in actie te komen en hun emoties en verlangens te reguleren.

Corona zet de maatschappij onder druk. Van professionals in het domein van zorg en welzijn wordt gevraagd om kwetsbare inwoners te ondersteunen om door deze periode te komen en inwoners met nieuwe hulpvragen op te vangen.

In het kader van haar taak op het gebied van psychosociale hulpverlening bij corona organiseert de GGD dit webinar.

Contact: Irene Lottman, medewerker PSH bij Corona / Adviseur Publieke gezondheid

Het bericht GGD HM – Webinar ‘Omgaan met stress in tijden van corona’ verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.