Datum publicatie: 16 april 2024

De implementatietool: meer dan 100 strategieën om een innovatie goed in te voeren

Effectieve innovaties (richtlijnen, interventies, programma’s) in de zorg voor Jeugd worden niet altijd benut of toegepast zoals bedoeld. Hierdoor kan de daadwerkelijke impact van een innovatie tegenvallen. Het is belangrijk om te begrijpen welke cruciale factoren bevorderend of belemmerend zijn voor het gebruik van de innovatie. En welke implementatiestrategieën passend zijn voor een succesvolle invoering of uitvoering van een innovatie. Met de MIDI (MeetInstrument Determinanten van Innovaties) was er al een instrument om determinanten van de invoering systematisch in kaart te brengen. De MIDI is een gevalideerde methode en beschrijft 29 determinanten onderverdeeld in vier categorieën. Determinanten die betrekking hebben op:

1) de innovatie,
2) de uitvoerder,
3) de organisatie en
4) de sociaal politieke context.

Tot nu toe was er echter nog geen overzicht beschikbaar van relevante implementatiestrategieën die gelinkt zijn aan deze determinanten. Hierdoor kon er geen onderbouwde keuze gemaakt worden voor in te zetten implementatiestrategieën die op cruciale determinanten aangrijpen.

Implementatietool
In samenwerking met LUMC Public Health & Primary Care heeft TNO Child Health onderzoek verricht naar implementatiestrategieën voor innovaties in de jeugdzorg. Een dynamische implementatietool is ontwikkeld met meer dan 100 strategieën. Deze tool ondersteunt organisaties en interventieontwikkelaars bij het effectief invoeren van innovaties in de zorg voor jeugd. Per MIDI determinant is een koppeling gemaakt met de meest essentiële implementatiestrategieën .

Onderzoek: Totstandkoming van de implementatietool
De implementatietool is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en is ontwikkeld met input van 56 implementatie deskundigen middels Delphi onderzoek. Met het Delphi expert onderzoek is consensus bereikt over de meest relevante implementatiestrategieën.

Praktisch gebruik
Met meer dan 100 implementatiestrategieën biedt de tool een concrete ondersteuning voor het effectief implementeren van innovaties in de zorg voor jeugd. De implementatietool kan vrij gebruikt worden. Je kunt de tool hier hier vinden.

 

Bij gebruik kun je de volgende referentie hanteren:

Theunissen M., van Empelen P., & Fekkes M. (2022). De implementatietool: Meer dan 100 strategieën om een interventie of innovatie goed in te voeren. Leiden: TNO.

Heb je nog vragen?  Neem dan contact op met Meinou Theunissen (meinou.theunissen@tno.nl)

Het bericht De implementatietool: meer dan 100 strategieën om een innovatie goed in te voeren verscheen eerst op Werkplaats SAMEN.