Datum publicatie: 8 juni 2021

Openbare verdediging: Jantien Gerdes, promovenda binnen de Academische Werkplaats Jeugd Samen op school

Hoe kan een goede samenwerking tussen docenten, ouders en jeugdhulpverleners bijdragen aan inclusiever onderwijs? Dit was de onderliggende vraag van promotieonderzoek naar effectieve leerlingondersteuning door verbeterde interdisciplinaire samenwerking in drie scholen voor vmbo. Binnen dit promotieonderzoek hebben we een analytisch raamwerk ontwikkeld dat meer grip kan geven op de processen binnen interdisciplinaire samenwerking tussen docenten, ouders en jeugdhulpverleners. Want hoewel samenwerking in potentie kan bijdragen aan een goede ondersteuning en een inclusieve leeromgeving, verloopt de samenwerking tussen school, ouders en jeugdhulpverlening lang niet altijd voorspoedig. Misverstanden en tegenstrijdige belangen lijken aan de orde van de dag.
Samenwerking is een complex proces en daardoor is het vaak lastig om de juiste aanknopingspunten voor verbetering te vinden. Het raamwerk geeft zicht op de verschillende niveaus van interdisciplinaire samenwerking en de verschillende kenmerken van deze niveaus. Dit biedt de mogelijkheid om samenwerkingssituaties te analyseren en te onderzoeken hoe samenwerking verbeterd kan worden. Een goede interdisciplinaire samenwerking waarbinnen partners van en met elkaar leren, kan vervolgens bijdragen aan effectieve leerlingondersteuning in inclusief onderwijs.

Openbare verdediging: Maandag 14 juni,  c11:45
Voor online meekijken via live stream:
https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA

Digitale versie proefschrift: https://research.vu.nl/en/publications/all-inclusive-collaboration-between-teachers-parents-and-child-su