Datum publicatie: 2 oktober 2020

RKJ Noord Veluwe van start!

In deze bijzondere en onvoorspelbare tijd zijn we op 1 september gestart met de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe. We hebben veel zin in de komende periode! Wij denken namelijk dat we met deze werkplaats een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het gezond en veilig opgroeien van jongeren in Noord Veluwe. Hoe, dat kun je hier lezen.

Wie zijn de betrokkenen binnen Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe?
Binnen de RKJ Noord-Veluwe werken ouders, jongeren en verschillende organisaties met elkaar samen. De organisaties zijn: de gemeenten in de Noord-Veluwe (vertegenwoordigd door de gemeente Oldebroek), de samenwerkingsverbanden onderwijs (vertegenwoordigd door Berséba), Wageningen Universiteit, Viaa Hogeschool, het CJG Noord-Veluwe, Stichting Jeugd Noord Veluwe, Icare en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Wat gaan we doen?
We gaan starten met twee inhoudelijke projecten. Deze projecten zijn:

 • Óp naar een veerkrachtige jeugd.

Het eerste project vindt plaats op het voortgezet onderwijs. We gaan verschillende perspectieven van jongeren, ouders en professionals rondom een school onderzoeken en inzetten om te komen tot een programma Veerkracht. Dit programma is niet alleen voor die jongeren die op dit moment tegenslagen ervaren, maar juist ook voor die jongeren waarbij het goed gaat. Het programma ontwikkelen we met jongeren samen, voor jongeren en eventueel hun ouders. Deze jongeren vormen samen met de onderzoeker, het onderwijs en professionals een leergemeenschap op school. En dat wat we daar leren, delen we op verschillende manieren, zodat ook anderen kunnen leren en gebruik kunnen maken van de opgedane ervaringen en ontwikkelde methodieken.

 • De Dynamische Driehoek

Het tweede project vindt plaats op drie basisscholen in de regio. In dit project willen we in concrete praktijken leren hoe we echt ‘in de driehoek’ kunnen werken, namelijk met het kind centraal, en daaromheen de juiste afstemming tussen ouders, school en jeugdhulp. We doen dit door rond veelbelovende praktijken leergemeenschappen te vormen. De leergemeenschappen zijn allen bezig met de vraag hoe ze in de praktijk samen beter ‘in de driehoek’ kunnen werken. De verschillende leergemeenschappen wisselen ook onderling uit wat hun resultaten, werkprincipes en werkzame elementen daarin zijn.

Leergemeenschappen
Centraal staat dus het concept ‘leergemeenschappen’, waarin we de nadruk leggen op SAMEN en LEREN. SAMEN betekent dat wij op basis van gelijkwaardigheid mét ouders, jongeren en andere partners onderzoeken, werkwijzen vernieuwen en overleggen welke stappen in een project nodig zijn. In LEREN vinden we het belangrijk dat we oplossingsgericht denken, ook onze onderliggende overtuigingen bespreekbaar maken en resultaten breed delen.  Het doel is dat we samen steeds beter in staat zijn om er voor te zorgen dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien.  

Nieuwsgierig geworden?
Houd deze website goed in de gaten voor nieuwsberichten. Wil je meer weten over de werkplaats? Neem dan contact op met één van de coördinatoren:

 • Jan Gerrit Duinkerken, Beleids- en kwaliteitsmedewerker Stichting Jeugd Noord-Veluwe/Centrum Jeugd en Gezin Noord -Veluwe (duinkerken@jeugdnoordveluwe.nl)
 • Jeanette Lezwijn, programmamanager Publieke Gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland (Lezwijn@ggdnog.nl)

Andere leden van de kerngroep zijn:

 • Simone Kiezebrink (ouder)
 • Teun van Noorloos (Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs, gemeente Oldebroek)
 • Janine Benjamins (beleidsmedewerker Icare / Centrum Jeugd en Gezin Noord-Veluwe)
 • Leonard van Leeuwen (regiomanager Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba)
 • Annemien Haveman (coördinator Academische Werkplaats AGORA; Wageningen Universiteit / GGD Noord- en Oost-Gelderland)
 • Marja Jager-Vreugdenhill (lector samenlevingsvraagstukken, coördinator Werkplaats Sociaal Domein Zwolle, Viaa Hogeschool)
 • Isa Rutten (jongere)
 • Bram den Besten (jongere)