Datum publicatie: 17 augustus 2021

Richtlijn Voorlichting ADHD

Er is steeds meer aandacht voor de rol van omgevings- en maatschappelijke factoren bij ADHD. Toch is voorlichting nog vaak verwarrend en lees je achterhaalde claims waarin de ADHD bijvoorbeeld wordt voorgesteld als een hersenstoornis. De nieuwe richtlijn Voorlichting ADHD geeft aanwijzingen voor heldere en genuanceerde voorlichting over ADHD en druk gedrag.

De richtlijn is een product van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag. De richtlijn kan, bijvoorbeeld naast de voorlichtingsbrochure die eerder verscheen, professionals helpen om ouders betere voorlichting te geven. Ook kan de richtlijn gebruikt worden om (online) voorlichting te verbeteren, voor uitgevers van (studie)boeken rondom ADHD, of om jezelf en elkaar scherp te houden zodat we onnodige stigmatisering van drukke en dwarse of dromerige kinderen kunnen voorkomen.