ST-RAW (regio Rijnmond)

De kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond kan altijd beter. Daarom werkt de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd ST-RAW hier aan. Dit doet de werkplaats samen met jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders. Kennis delen en nieuwe kennis vergaren staan centraal. Waarbij het zowel gaat over praktijk- als ervaringskennis.

Projecten

  1. Stay on track

Hoe staat ST-RAW ervoor?
Partners van ST-RAW hebben gezamenlijk nieuwe onderzoeksprojecten opgezet naar verbeteringen en veranderingen in de jeugdhulpketen. Er zijn 6 goed bezochte, door SKJ geaccrediteerde kennisateliers, georganiseerd. Met als thema’s: innovaties in de jeugdhulpketen, van kind naar volwassenheid, verbinding onderwijs en jeugdhulp, kindermishandeling, maatwerk in pleeggezinnen en zorg in onderwijstijd.

Daarnaast verschenen er regelmatig nieuwsbrieven. In het najaar 2023 wordt gestart met workshops rondom ervaringsverhalen.

Project 1: Stay on track – Verbinding van onderwijs en jeugdhulp
Het project Stay on Track is gericht op het verbeteren van schoolloopbanen van jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. In de eerste fase van het project (2020-2021) dachten ouders van de betrokken partnerorganisaties actie mee met het ontwerp van de uitnodigingen en toestemmingsformulieren voor de deelname van jongeren aan de interviews. En zijn 28 jongeren geïnterviewd die niet thuis wonen.

Vervolgens zijn er 3 co-creatiegroepen gevormd: GO-Groep, JBRR en iHub. Gemengde groepen nemen hieraan deel. Denk aan professionals, jongeren, ouders, docent-onderzoekers en studenten. De co-creatiegroepen ontwikkelden bouwstenen voor het versterken van schoolloopbanen van jongeren die niet thuis kunnen wonen.

In de komende periode gaan de ontwerpen in de eigen organisatie geïmplementeerd worden. Vervolgens vindt een evaluatie en bijstelling plaats. De uiteindelijke opbrengst: een aanpak voor een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil de kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond verder verbeteren. Er is een kennisagenda opgesteld waar alle partijen aan werken. Kennisdeling staat centraal.

'Jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders. Ze staan allemaal achter de focus van deze werkplaats en ze doen allemaal graag mee.’