ST-RAW

De kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond kan altijd beter. Daarom werkt de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd ST-RAW hier aan. Alle betrokken partijen trekken samen op: jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders. Kennisdelen staat centraal.

Wat speelt er in de regio Rijnmond?
In de regio Rijnmond wonen relatief veel kwetsbare kinderen en jongeren. Ze leven in armoede of hebben een achterstand op school. Een groeiend aantal jongeren maakt gebruik van de jeugdhulp: sinds 2015 is dit percentage gestegen van 8% naar 11% in de regio en naar 13% in de stad Rotterdam.  Wat verder opvalt in deze regio, is dat veel basiszorg via wijkteams wordt aangeboden.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil de kwaliteit en organisatie van de jeugdhulp in de regio Rijnmond verder verbeteren. Er is een kennisagenda opgesteld waar alle partijen aan werken. Kennisdeling staat centraal.

Project 1: Verbinding van onderwijs en jeugdhulp
Uithuisgeplaatste jongeren krijgen vaker problemen als ze terug naar huis mogen en weer naar school gaan. Ze hebben meer moeite om hun school af te maken en een plekje te vinden in de maatschappij. Hoe komt dat en wat is daaraan te doen? Via interviews met jongeren wordt onderzocht wat de kans op succes kan vergroten. Vervolgens gaan we samen met partners een nieuwe aanpak ontwikkelen en testen. Opbrengst: een aanpak voor een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Project 2: Doen we de juiste dingen?
In dit project wordt antwoord gegeven op twee bestuurlijke vragen:

  • Wat is het effect van de inzet van wijkteams in de regio Rijnmond op de toegankelijkheid van jeugdhulp?
  • Wat is het effect van resultaatgerichte inkoop van jeugdhulp in Rijnmond?

Om antwoord te krijgen op deze vragen worden gegevens van het CBS gebruikt. Opbrengst: Samen leren en vergroten van inzicht in jeugdhulpgebruik, zodat beter beleid gemaakt kan worden.

Project 3: Praktijkondersteuner jeugd en gezin bij de huisarts
Wat heeft  de praktijkondersteuner jeugd en gezin in de huisartsenpraktijk nodig om zijn/haar werk goed te kunnen doen? Wat zijn de effecten van het inzetten van deze professional? Via actieonderzoek worden de behoeftes en knelpunten in kaart gebracht. Opbrengst: een toolbox met kennis en instrumenten voor de praktijkondersteuners en beleidmakers.

‘Alle partijen zitten om de tafel’
Wilma Jansen, coördinator: ‘Ik ben er trots op dat iedereen om de tafel zit in deze werkplaats. Jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders. Ze staan allemaal achter de focus van deze werkplaats en ze doen allemaal graag mee.’

'Jongeren, ouders, onderzoekers, beleidsmakers, hulpverleners en opleiders. Ze staan allemaal achter de focus van deze werkplaats en ze doen allemaal graag mee.’