Risicojeugd

Hoe kunnen we risicojongeren in Nederland écht helpen? De Academische Werkplaats Risicojeugd is hier al een paar jaar mee bezig. Deze werkplaats richt zich op een kleine groep jongeren in Nederland met zeer complexe problemen. De werkplaats werkt bovenregionaal met 20 gespecialiseerde partners: gemeenten, jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen en universiteiten. Doel: in 2024 ligt er een aanpak waardoor deze jongeren eerder en beter worden geholpen.

Wat speelt er bij risicojongeren?
Risicojongeren zijn jongeren tot 27 jaar met complexe problemen op meerdere gebieden. Ze hebben problemen thuis en op school, gedragsproblemen, geldproblemen, psychische problemen en vaak ook verslavingsproblemen. Het gaat om ongeveer 2 procent van alle jongeren in Nederland: een kleine groep waar zowel ouders als hulpverleners als gemeenten zich geen raad mee weten. De jongeren mijden hulp of hebben al allerlei hulpverlening gehad maar zonder effect. Omdat deze groep klein is, werkt deze werkplaats bovenregionaal. Zo is er voldoende schaalgrootte om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil een integrale aanpak waarmee deze risicojongeren de best passende zorg krijgen en waardoor wordt voorkomen dat ze in een justitiële instelling of jeugdzorginstelling terecht komen.
  • De werkplaats wil een aanpak die goed is afgestemd op de specifieke behoeften van de jongeren en hun gezinnen.
  • De werkplaats wil dat de betrokken professionals achter de schermen goed samenwerken.

Project 1: Bejegening van jongeren
Hoe kom je samen met jongeren en ouders tot een succesvolle aanpak van problemen? Hoe maak je eigenlijk goed contact met risicojongeren? In dit project werken experts uit de praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en jongeren en ouders hier samen aan. Onderzoekers gaan ouders, jongeren en professionals interviewen en alle kennis hierover verzamelen. Opbrengst: een werkwijze en opleiding voor een open grondhouding en passende bejegening van risicojongeren.

Project 2: Integraal samenwerken
Hoe zorg je dat professionals, soms onder grote spanning, succesvol met elkaar samenwerken? Hoe zorg je voor vertrouwen tussen professionals? Deze vragen worden in dit project beantwoord. Dit leernetwerk moet een werkwijze opleveren waardoor professionals in vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken.

‘Het kan mij niet complex genoeg zijn’
Eva Mulder, coördinator: ‘Ik ben een groot voorstander van een werkplaats. Als je daar samen aan werkt en je blijft als expert bij je leest, dan kom je met elkaar een stap verder. Mij kan het niet complex genoeg zijn. Als het al 20 jaar niet is gelukt om bijvoorbeeld integraal samen te werken, dan denk ik: laten we er nog eens fris naar kijken!’

Deze kenniswerkplaats is een vervolg op de Academische Werkplaats Risicojeugd.

‘Mij kan het niet complex genoeg zijn. Als het al 20 jaar niet is gelukt om bijvoorbeeld integraal samen te werken, dan denk ik: laten we er nog eens fris naar kijken!’