Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad

Wat kan er verbeterd worden aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht? Daar houdt de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad zich mee bezig. Het doel is dat alle jeugdigen in de stad Utrecht dezelfde kansen krijgen en zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De kenniswerkplaats is een samenwerking tussen jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, onderwijs, opleidingen en onderzoek.

Projecten

  1. BLIJ in Utrecht: Blijvend Leren en Innoveren voor de Jeugd in Utrecht
    Deelonderzoek: Verbeteren van het integraal werken over meer leefgebieden: wonen, financiën en onderwijs in relatie tot hulp
    Deelonderzoek: Verbeteren van de zorg voor onderliggende oorzakelijke en in standhoudende factoren door het versterken van beschermende factoren
    Deelonderzoek: Gezamenlijk en duurzaam de zorg voor jeugd systematisch en systemisch onderzoeken en verbeteren

Hoe staat de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad ervoor?
De Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad is een interactie- en opgavegericht netwerk waarbinnen organisaties elkaar vinden om bij te dragen aan het verbeteren van hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht. Zo werkte de werkplaats mee aan de Staat van de Utrechtse Jeugd en ontwikkelde een gezamenlijke visie op ‘normaliseren’.

Project: BLIJ in Utrecht
In het project BLIJ in Utrecht wordt in co-creatie gewerkt om systematisch en duurzaam de zorg voor jeugd in de stad te onderzoeken en verbeteren. Hierin werken alle perspectieven aan gezamenlijk bepaalde maatschappelijke opgaven voor de jeugd.

Binnen het inhoudelijke project wordt elke ontwikkelcyclus afgesloten met een oogstdialoog. Hierin bepaalt de projectgroep onder meer welke resultaten relevant zijn voor de einddoelgroep en hoe deze te vertalen naar een kennisproduct of praktische toepassing. Hiermee is het mogelijk om kennis te oogsten en implementeren. De verslagen van de oogstdialogen zijn te vinden op de website van het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil dat alle kinderen en jongeren in Utrecht dezelfde kansen krijgen en zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De werkplaats richt zich op het verbeteren van de integrale hulp en de aanpak van onderliggende oorzaken bij kinderen en jongeren.

* De werkplaats wil de zorg voor de jeugdigen in Utrecht verbeteren door samen te leren.

‘Het mooie van deze werkplaats is dat we aan de slag gaan met de vraagstukken die in de stad leven. Dus met de échte vragen van jeugdigen en ouders uit Utrecht.'