Utrecht Stad

Wat kan er verbeterd worden aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen in Utrecht? Daar houdt de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad zich mee bezig. Het doel is dat alle jeugdigen in de stad Utrecht dezelfde kansen krijgen en zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De kenniswerkplaats is een samenwerking tussen jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek.

Wat speelt er in deze regio?
Uit interviews met kinderen, jongeren en ouders in Utrecht blijkt dat er sprake is van kansenverschillen en kansenongelijkheid. Ouders en jeugdigen geven aan dat ze behoefte hebben aan hulp bij concrete problemen. Ook willen ze meer aandacht voor onderliggende problemen die niet meteen zichtbaar zijn, zoals de impact van trauma’s. Professionals hebben behoefte aan het verbeteren van bestaande hulp, samen met gezinnen, praktijk, beleid en opleiding.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil dat alle kinderen en jongeren in Utrecht dezelfde kansen krijgen en zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. De werkplaats richt zich op het verbeteren van de integrale hulp en de aanpak van onderliggende oorzaken bij kinderen en jongeren.
  • De werkplaats wil de zorg voor de jeugdigen in Utrecht verbeteren door samen te leren.

Project: Effectief de zorg voor jeugd verbeteren

  • Onderdeel 1: Integrale hulp op het gebied van wonen, financiën en school

Veel jongeren en gezinnen die om hulp vragen bij het buurtteam Jeugd en Gezin blijken problemen op meerdere leefgebieden te ervaren. Denk aan problemen met wonen, financiën en school of werk. In dit onderdeel wordt uitgezocht hoe de hulp integraal kan worden gerealiseerd.

  • Onderdeel 2: Onderliggende oorzaken

In dit onderdeel wordt niet alleen gekeken naar de problemen van jeugdigen en gezinnen, maar ook naar de onderliggende oorzaken zoals trauma’s. Door het aanpakken van onderliggende oorzaken kan voorkomen worden dat een gezin of jeugdige opnieuw gebruik moet maken van jeugdhulp.

  • Onderdeel 3: Samen leren

Partners in de werkplaats gaan in dit onderdeel samen leren hoe ze de bestaande hulp kunnen verbeteren en systematisch kunnen blijven door ontwikkelen.

‘Aan de slag met wat er in de stad leeft’
Marja van Bon-Martens, coördinator: ‘Het mooie van deze werkplaats is dat we aan de slag gaan met de vraagstukken die in de stad leven. Dus met de échte vragen van jeugdigen en ouders uit Utrecht. ‘

‘Het mooie van deze werkplaats is dat we aan de slag gaan met de vraagstukken die in de stad leven. Dus met de échte vragen van jeugdigen en ouders uit Utrecht.'