Friesland

Hoe zorgen we dat jongeren en gezinnen in Friesland op tijd de juiste hulp krijgen? En hoe zorgen we dat actuele kennis meteen wordt toegepast in de praktijk? Dat zijn de uitdagingen voor de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. In deze werkplaats zitten onderzoekers, professionals, beleidsmakers en bestuurders van 27 organisaties. Ze werken samen met jongeren en ouders aan één doel: betere jeugdhulp in Friesland in 2024.

Wat speelt er in Friesland?
In Friesland krijgen jongeren en gezinnen lang niet altijd op tijd de juiste hulp. En als ze hulp krijgen, worden ze niet altijd betrokken bij belangrijke beslissingen daarover. Achter de schermen werken verschillende organisaties nog niet goed samen. Ook een knelpunt: de jeugdhulp maakt te weinig gebruik van ervaringskennis, wetenschappelijke kennis en kennis van professionals. Soms worden er besluiten genomen zonder dat goed is gekeken naar het probleem en naar de kracht van de jongere of het gezin.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil betere zorg ontwikkelen voor jongeren en gezinnen in Friesland. Het gaat om soepele en vanzelfsprekende samenwerking met en voor deze gezinnen.
  • De werkplaats wil een lerende omgeving creëren in Friesland. Het gaat erom dat alle betrokkenen gezamenlijk via leernetwerken leren. In elk leernetwerk zitten gezinnen, jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers en bestuurders.
  • De werkplaats wil de jeugdhulp in Friesland stap voor stap verbeteren. Dit gebeurt door de inzichten vanuit het leernetwerk in de praktijk door te voeren.

Project 1: Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening
Hoe kan het dat jongeren en ouders soms niet goed geholpen worden?  Een leernetwerk van ouders, hulpverleners en beleidsmakers buigt zich in dit project over deze vraag. Met elkaar kijken ze naar goede en slechte ervaringen met de jeugdhulp. Wat heeft wel gewerkt en wat niet? Opbrengst: een methodische en praktische werkwijze om te leren van ervaringen in de jeugdhulp. Zo kan steeds meer worden voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan en dat hulpverleningstrajecten vastlopen.

Project 2: Ontwikkelen aanpak op maat voor kwetsbare gezinnen
Wat heeft een kwetsbaar gezin echt nodig en hoe kan dat in de praktijk gerealiseerd worden? In dit project wordt een aanpak ontwikkeld voor gezinnen die met meerdere problemen kampen. Jongeren, ouders, professionals, beleidsmakers en onderzoekers werken hierbij samen. Ze kijken vooral naar nieuwe, slimme oplossingen. Opbrengst: een effectieve, integrale maatwerkaanpak en een positief, duurzaam toekomstperspectief voor de meest kwetsbare gezinnen.

Project 3: Betere samenwerking tussen zorg en onderwijs
Scholen en zorgorganisaties hebben een eigen manier van werken die soms haaks op elkaar staat. Daardoor hapert de samenwerking en komt de hulp niet op gang. Hoe dat anders kan? In dit leernetwerk steken jongeren, ouders, leerkrachten en zorgprofessionals de koppen bij elkaar. Opbrengst: een goed voorbeeld van wat er nodig is om een soepele samenwerking tussen school en zorg te realiseren.

‘Ik hoop oprecht dat dit de jeugdhulp gaat verbeteren’
Alona Labun, coördinator: ‘Het mooie van deze kenniswerkplaats is dat we gezamenlijk optrekken. Ik geloof in leernetwerken! Je leert met elkaar en je kunt het geleerde meteen in je eigen organisatie inbrengen. Ik hoop oprecht dat dit gaat helpen om daadwerkelijk de jeugdhulp te verbeteren.’

Deze kenniswerkplaats is een vervolg op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland.

'Je leert met elkaar en je kunt het geleerde meteen in je eigen organisatie inbrengen. Ik hoop oprecht dat dit gaat helpen om daadwerkelijk de jeugdhulp te verbeteren.’