Samen Doen&Leren (regio Noord-Veluwe)

Positieve gezondheid en samen werken en leren. Die onderwerpen staan centraal in de werkplaats Samen Doen&Leren (regio Noord-Veluwe). De werkplaats zet zich in om de samenwerking tussen ouders, jongeren en professionals te verbeteren op basis van gelijkwaardigheid. En om de weerbaarheid en vaardigheden van kinderen, jongeren en ouders in de regio Noord-Veluwe te versterken. Met als uiteindelijk doel: voorkomen dat jeugdigen zwaardere zorg nodig hebben.

Projecten

  1. De Dynamische Driehoek
  2. Op naar een veerkrachtige jeugd

Hoe staat de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe ervoor?
De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe is bijna 3 jaar bezig. Mooie inzichten en opbrengsten zijn opgehaald en kunnen worden gedeeld. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven (maart 2022, december 2022, april 2023 en juni 2023) en regionale bijeenkomsten (2022 en 2023). Dit helpt bij de zichtbaarheid van de werkplaats.

Daarnaast doet de werkplaats een ronde langs al haar partners. Waarbij de vraag centraal staat wat voor hen de meerwaarde is van de RKJ Noord-Veluwe. Dit levert mooie gesprekken op.  De werkplaats neemt de input uit deze gesprekken mee in de afronding van de deelprojecten en bij de gesprekken over een vervolg.

Project 1: De Dynamische Driehoek
Het project is momenteel op 4 basisscholen actief met een leergemeenschap. Deze leergemeenschappen hebben een eigen gekozen vraagstuk met betrekking tot de driehoek tussen ouder, school en jeugdhulp/ jeugdgezondheid. Zoals de relatie tussen ouders en school en de kwetsbare positie van ouders. Vanaf de start van elke leergemeenschap participeren ouders, school en jeugdhulp/jeugdgezondheid onder begeleiding van een procesbegeleider en onderzoeker.

2 leergemeenschappen zitten in de afronding. 2 staan nog aan het begin. Er wordt gewerkt aan de eindrapportage. Waarbij de insteek zal liggen op het collectief leren op basis van gelijkwaardigheid. Met daarin speciale aandacht voor de positie van ouders. Daarnaast wordt er nagedacht over het ontwikkelen van een spel dat ondersteunt in het opstarten en faciliteren van een leergemeenschap.

Project 2: Op naar een veerkrachtige jeugd
In dit project wordt samengewerkt met 2 voortgezet onderwijs scholen in de regio. Op 1 school wordt een participatief onderzoek met leerlingen uitgevoerd over hoe een leerling buddysysteem eruit kan zien op school. Op de andere school bereidt de projectgroep het werken met een toolbox veerkracht voor. Mentoren gaan komend schooljaar met deze toolbox werken. De RKJ volgt dit laatste met onderzoek.

In een eerdere fase verscheen er een rapport over de mentale gezondheid van jongeren op een middelbare school in Nunspeet. De resultaten vormden een belangrijke input voor het verdere verloop van het project.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil de weerbaarheid en vaardigheden van kinderen, jongeren en ouders in de regio Noord Veluwe versterken waardoor ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Dit gebeurt door samenwerking tussen onderwijs, zorg voor jeugd en ouders en jeugdigen.