SamenDoen&Leren

Positieve gezondheid en samen werken en leren. Dat staat centraal in de werkplaats SamenDoen&Leren (Noord Veluwe). Wat kunnen we leren van kinderen, jongeren en ouders die goed omgaan met ingewikkelde problemen? Deze kenniswerkplaats wil kinderen en jongeren sterker maken en de samenwerking tussen onderwijs, zorg voor jeugd en ouders en jeugdigen verbeteren. Doel: voorkomen dat jeugdigen zwaardere zorg nodig hebben. 

Wat speelt er in Noord Veluwe?
In de regio Noord Veluwe ligt de focus op het verbeteren van het samenwerken en het versterken van de weerbaarheid van kinderen en jongeren. Het is niet zo  dat de problemen van kinderen en jongeren in deze regio anders zijn dan in andere regio’s. Maar de samenwerkingspartners in de werkplaats willen uitgaan van wat helpend is als het gaat om gezondheid en preventie, in plaats van problemen en zorg.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil de weerbaarheid en vaardigheden van kinderen, jongeren en ouders in de regio Noord Veluwe versterken waardoor ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Dit gebeurt door samenwerking tussen onderwijs, zorg voor jeugd en ouders en jeugdigen.

Project 1: Op naar een veerkrachtige jeugd
Dit project werkt aan een programma om jongeren op het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken. Dat gebeurt via een leergemeenschap op een middelbare school waar onderzoekers, docenten, ouders, professionals en jongeren samenwerken. Opbrengst: methodieken voor in en buiten de klas om jongeren bewust te maken dat het normaal is dat er momenten zijn waarop het leven ingewikkeld is. En dat ze altijd hulp mogen vragen.

Project 2: De dynamische driehoek
Hoe stemmen ouders, basisscholen en jeugdhulp met elkaar af zodat een kind de juiste hulp krijgt? In dit project willen we in de praktijk van alledag leren hoe we echt in deze driehoek kunnen samenwerken. En dan op zo’n manier dat het kind centraal staat en niet de regels, protocollen en procedures. Er zijn al drie veelbelovende pilots in de regio Noord Veluwe.  Wat we leren, willen we vertalen naar samenwerkingsafspraken. Deze afspraken moeten er toe leiden dat er niet gesproken wordt over kinderen en ouders, maar altijd mét hen. Daarnaast: dat minder jeugdigen uitvallen in het onderwijs en dat zij meer bij hen passende en creatieve antwoorden krijgen.

 ‘Wij zijn er voor alle kinderen en jongeren’
Jeanette Lezwijn (coördinator in 2020 en 2021): ‘Deze werkplaats is er voor alle kinderen en jongeren en gezinnen. Dat vind ik belangrijk. De neiging is om te kijken naar jeugdigen die kampen met problemen, maar laten we ook eens kijken naar de jeugdigen en gezinnen die goed kunnen omgaan met problemen. Bij niemand gaat het leven van een leien dakje. Waarom lukt het hen wel?’