Noord-Holland

Familie, vrienden, sportclub, buren… Het informele netwerk is voor kinderen en jongeren belangrijk. Toch wordt er nog weinig samengewerkt met hulpverleners. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland wil dit verbeteren. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking tussen de formele en informele hulp te verbeteren? In 4 leerateliers wordt dit vraagstuk op verschillende manieren uitgewerkt.

Wat speelt er in Noord-Holland?
Het blijkt lastig voor hulpverleners om op een gelijkwaardige manier samen te werken met het netwerk rondom een kind of jongere. Professionals hebben aarzelingen, bijvoorbeeld als ze huiselijk geweld of andere onveilige situaties vermoeden. Ze erkennen dat het netwerk veilig en belangrijk is voor jeugdigen, maar maken te weinig gebruik van de informele hulpbronnen.

Doel & aanpak

  • Deze werkplaats wil gelijkwaardige samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom een kind of jongere. Dat gebeurt via 4 leernetwerken waarbij empowerment centraal staat. Elk leernetwerk wordt vanuit een andere werkveldpartner ‘getrokken’, in nauwe samenwerking met het lectoraat Empowerment van de Hogeschool Inholland.

Project 1: Leren over empowerment door Triple ThreaT
In de Haarlemse wijk Schalkwijk is een community ontstaan waar veel jongeren mee worden bereikt: Triple ThreaT. Hier krijgen jongeren de ruimte om zich bewust te worden van hun eigen kwaliteiten en kracht. Zwaardere vormen van jeugdhulp kunnen zo worden voorkomen. In dit leeratelier wordt gezocht naar de succesfactoren van deze jongerencommunity.

Project 2: Samenwerken met informele hulpbronnen
Hoe kan worden samengewerkt met informele hulpbronnen om crisissituaties te voorkomen? Dat wordt uitgezocht in dit leeratelier dat wordt getrokken door Parlan Jeugdhulp en Kenter Jeugdhulp. Centraal staat de methodiek JIM: Jouw Ingebrachte Mentor. Waarbij de hulpverlening samenwerkt met een mentor die de jongere zelf inbrengt. In de praktijk gebeurt dit nog weinig. Opbrengst: succesfactoren om JIM te gebruiken voor de ambulante spoedhulp.

Project 3: Samenwerken met ouders rondom de meldcode
De vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling biedt professionals de kans om vermoedens eerder te melden. In de praktijk gebeurt dat weinig. Leerkrachten bijvoorbeeld, vinden het ingewikkeld om vermoedens bespreekbaar te maken, uit angst om het vertrouwen te beschadigen. Hoe kan de meldcode worden gebruikt als empowermenttool in plaats van als opgeheven vinger? Het LOCK, Landelijk Opleidings Centrum Kindermishandeling, is de trekker van dit project.

Project 4: Zo licht als kan
In dit leeratelier gaat het over het afbouwen van de jeugdhulp en het opbouwen van samenwerking met informele hulpbronnen. Er wordt onderzoek gedaan in 2 settings: in een jeugdhulpinstelling in Castricum en in een woonwijk. In Castricum gaat het om de vraag: hoe zorgen we dat de jeugdhulp minder zwaar en minder lang is? In de wijk gaat het erom wat te doen zodat een jeugdige niet naar een instelling hoeft. Dit project staat onder leiding van iHUB: een alliantie tussen onder andere Altra, De Opvoedpoli en Horizon Jeugdhulp en Onderwijs.

‘Empowerment staat centraal’
Tineke de Wit, coördinator: ‘In onze leerateliers staat de empowermentgedachte centraal. Empowerment gaat over macht en kracht. Het is een gelaagd begrip op 3 niveaus: jezelf, jouw netwerk en de maatschappelijke inbedding. Die gelaagdheid vind ik zo mooi aan deze insteek. Heel veel instellingen en gemeenten willen meedoen en daar ben ik blij mee. Deze insteek spreekt hen aan. Zo kunnen we echt iets betekenen voor de jeugd in Noord-Holland!’