RKJ Noord-Holland

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland streeft naar gelijkwaardige samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom een kind of jongere. Wat kunnen professionals in de jeugdhulp doen om de samenwerking met het informele netwerk te verbeteren? Hier houdt de werkplaats zich in 4 leerateliers mee bezig. In de leerateliers staat empowerment centraal: jezelf, jouw netwerk en de maatschappelijke inbedding.

Projecten

  1. Leren van hoe Triple Threat bijdraagt aan empowerment van jongeren
  2. Samenwerken met informele hulpbronnen om crisissituaties in gezinnen te voorkomen
  3. De Meldcode & Empowerment
  4. Zo licht als kan: Jeugdhulp afbouwen waar mogelijk

Hoe staat de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland ervoor?
De 4 leerateliers van de RKJ Noord-Holland leverden al verschillende rapportages en beroepsproducten op. Andere opbrengsten zijn bijna gereed. Op 14 november 2023 organiseert de werkplaats het Eindsymposium RKJ Noord-Holland in Alkmaar. Met deze opbrengsten en activiteiten zet de RKJ Noord-Holland in op een verbeterde samenwerking tussen de formele en informele zorg. Via leercycli volgt de werkplaats de implementatie van de beroepsproducten.

Verder verkent de werkplaats mogelijkheden voor een vervolgsubsidie. Dit doet de RKJ samen met andere RKJ’s, Academische Werkplaatsen en netwerken.

Project 1: Leren van hoe Triple Threat bijdraagt aan empowerment van jongeren
Samen met de jongeren wordt in het project de aanpak van de succesvolle Triple Threat jongerencommunity onderzocht. Door middel van sport, lifestyle en rolmodellen weet deze community veel jongeren aan zich te binden. Het onderzoeksverslag en de film die de jongeren zelf maakten, zijn bijna gereed.

Project 2: Samenwerken met informele hulpbronnen om crisissituaties in gezinnen te voorkomen
In dit project is een participatief actieonderzoek uitgevoerd bij Ambulante Spoed Hulp teams van Parlan Jeugdhulp en Kenter Jeugdhulp. In leersessies, met bijvoorbeeld het CJG Alkmaar, is het vraagstuk verder verdiept. Een handreiking en een infographic zijn verschenen. En er is een Kaart-praatspel ontwikkeld, die professionals helpt om samen met een jongere zicht te krijgen op personen die belangrijk zijn in het leven van de jongere. Op dit moment houdt het project zich bezig met het begeleiden van implementatie-leertrajecten.

Project 3: De Meldcode & Empowerment
In dit project wordt onderzocht hoe je als professional een goed partnerschap houdt met ouders als er signalen zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De rapportage is bijna gereed. Beroepsproduct(en) zijn in ontwikkeling. In de Week tegen Kindermishandeling verscheen een interview van het leeratelier in het online-tijdschrift Augeo.

Project 4: Zo licht als kan: Jeugdhulp afbouwen waar mogelijk
Vanuit dit project wordt onderzoek gedaan in samenwerking met het netwerk rondom jeugdigen. Het project staat onder leiding van 3 organisaties: de residentiële jeugdzorgplus-instelling Antonius in Castricum, De Opvoedpoli (ambulant GGZ) en Incluzio (ambulant wijkteam). In april 2023 verscheen het rapport over wat werkt in de samenwerking tussen formele en informele hulpbronnen. Een beroepsproduct is in ontwikkeling.

 

  Doel & aanpak

* Deze werkplaats wil gelijkwaardige samenwerking tussen de formele en informele zorg rondom een kind of jongere. Dat gebeurt via 4 leernetwerken waarbij empowerment centraal staat. Elk leernetwerk wordt vanuit een andere werkveldpartner ‘getrokken’, in nauwe samenwerking met het lectoraat Empowerment van de Hogeschool Inholland.