AWJ Noord-Brabant

De Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant ontwikkelt kennis die medewerkers in de zorg in hun werk kunnen gebruiken. Belangrijk: deze kennis moet leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van de jeugdhulp. Op die manier wil de werkplaats aantonen dat het handelen in de praktijk daadwerkelijk de situatie van het kind en/of het gezin verbetert. Het uitgangspunt is dat er een meerwaarde ontstaat door met partners uit verschillende sectoren samen te werken, en te leren. Ouders en jongeren spelen hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld als adviseur, mede-onderzoeker of lid onderzoeksteam.

Projecten

  1. Ontwikkeling van een QuickScan – een digitaal instrument voor gemeenten om snel en makkelijk zicht te krijgen op de bestaande en benodigde preventieve maatregelen en –interventies
  2. Cliëntgerichte werking van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp in Breda
  3. Hoe gaat het later? Een onderzoek naar de ervaren effecten van specialistische jeugdhulp in Brabant.

Hoe staat Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant ervoor?
De werkplaats is een samenwerkingsverband van 17 organisaties. Met elkaar zijn 3 hoofdthema’s afgesproken:

  1. Vroegtijdige signalering, preventie en lichte ondersteuning in de lokale context;
  2. Specialistische jeugd- en gezinshulpverlening, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
  3. Evaluatie van inzet in de lokale context, specialistische jeugd- en gezinshulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Project 1: Ontwikkeling van een QuickScan 
Een QuickScan is een digitaal instrument voor gemeenten om snel en makkelijk zicht te krijgen op de bestaande en benodigde preventieve maatregelen en –interventies. De eerste versie van de QuickScan is opgesteld. Door vragen van deze QuickScan te beantwoorden, worden beleidsmedewerkers geholpen te kiezen welke gewenste situatie hun gemeente wil bereiken op de verschillende domeinen van de preventiematrix. Gemeente Eindhoven heeft aangegeven het een behulpzame tool te vinden en in een volgende gemeente zal deze eerste versie verder getest worden.

Project 2: Cliëntgerichte werking van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp in Breda
In dit project zijn verschillende activiteiten gaande:

  • Er zijn 11 gezinnen geïncludeerd waarmee eerste gesprekken zijn gevoerd.
  • Een eerste reflectiesessie vond plaats in maart. Centrale thema’s waren integraal werken en het versterken van de rol als opvoeder. Een tweede sessie is in voorbereiding.
  • Er vindt afstemming plaats met de gemeente over het aanleveren van indicatoren rondom cliëntgericht werken.

Project 3: Hoe gaat het later? Een onderzoek naar de ervaren effecten van specialistische jeugdhulp in Brabant
Alle deelnemende gezinnen hebben meting 1 (start hulp) ingevuld. De dataverzameling voor meting 2 (einde hulp) en meting 3 en 4 (9 en 18 maanden na einde hulp) loopt nog. 9 gezinnen zijn geïnterviewd over de geboden hulp: Hebben ze door de geboden hulp verandering en/of een kantelpunt ervaren? En wat heeft voor hen het verschil gemaakt?

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren in Noord-Brabant. Dit gebeurt via 3 concrete projecten waarin samen leren en kennis delen centraal staan. De principes van waaruit gewerkt wordt zijn: volstrekte gelijkwaardigheid, persoonlijke contacten en win-win.