Noord-Brabant

De Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant wil kennis ontwikkelen die medewerkers in de zorg in hun werk kunnen gebruiken. Belangrijk: deze kennis moet leiden tot verbeteringen in de jeugdhulp. De werkplaats doet dit via 3 projecten: preventie, toegang tot jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdzorg. Ouders en jongeren spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn adviseur, mede-onderzoeker of lid van het onderzoeksteam.

Wat speelt er in Noord-Brabant?
In Noord-Brabant geven jeugdzorginstellingen aan dat gezinnen uit beeld zijn als de behandeling klaar is. Daardoor is niet duidelijk wat op de langere termijn het effect is van de jeugdhulp. Een ander probleem waar gemeenten tegenaan lopen, is dat ze niet goed weten hoe ze moeten sturen in de toegang. Er zijn veel knoppen waar ze aan kunnen draaien, maar welke zijn goed? Hoe ervaren ouders en jongeren de toegang? Verder geven gemeenten aan dat ze het ingewikkeld vinden om preventiebeleid in te richten.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren in Noord-Brabant. Dit gebeurt via 3 concrete projecten waarin samen leren en kennis delen centraal staan. De principes van waaruit gewerkt wordt zijn: volstrekte gelijkwaardigheid, persoonlijke contacten en win-win.

Project 1: Preventie
In dit project wordt een hulpmiddel ontwikkeld en uitgetest voor gemeenten. Dit helpt gemeenten om preventie binnen het jeugdbeleid een sterkere plaats te geven. Preventie is één van de doelen in de Jeugdwet, gericht op het voorkomen van problemen en het voorkomen dat zwaardere vormen van jeugdhulp moeten worden ingezet.

Project 2: Gemeentelijke toegang jeugdhulp
In dit project wordt bekeken hoe er voor gezorgd wordt dat het gemeenteloket voor hulpvragen van gezinnen beter aansluit bij hun wensen, behoeften en verwachtingen. Ouders en jongeren willen laagdrempelig geholpen worden als ze vragen hebben over opvoeden en opgroeien. De gemeentelijke toegang tot jeugdhulp moet daarom goed ingericht worden. Maar hoe doe je dat cliëntgericht? Dit project richt zich op de toegang tot jeugdhulp in Breda.

Project 3: Gespecialiseerde jeugdhulp
In dit project wordt onderzocht hoe het gaat met gezinnen die gebruik maken van de jeugdhulp. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of deze gezinnen beter met hun problemen om kunnen gaan na afloop van de hulp. En is dit anderhalf jaar later ook zo?

‘Ouders en jongeren vormen het geweten van onze werkplaats’
Jolanda Mathijssen, coördinator: ‘Ik ben er trots op dat we ouders en jongeren een positie hebben gegeven in onze werkplaats. Ze vormen ons geweten. Ik ben er ook trots op dat we met een groot aantal verschillende partners zo goed kunnen samenwerken. Het is gelukt om een goede vorm daarvoor te vinden. Wat ons bindt, is dat we het allemaal belangrijk vinden om vragen uit de praktijk op te pakken.’