KeTJAA (Amsterdam-Amstelland)

KeTJAA richt zich op jongeren vanaf 12 jaar met kwetsbaarheden en hun ouders. In de regio Amsterdam-Amstelland. De werkplaats wil er met kennis aan bijdragen dat zij alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit doet KeTJAA samen met partners uit onderzoek, opleidingen, praktijk en gemeenten en met jongeren en ouders. Centrale thema’s zijn samenwerking, vloeiende overgangen, goed bereik van alle jeugd, passende hulp en het versterken van sociale netwerken.

Projecten

  1. Samen aanwezig in de leefwereld: Bereiken van jongeren die niet zélf op zoek gaan naar informatie of steun door samenwerking tussen zorg-, onderwijs- en basisvoorzieningen.
  2. Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities
  3. Kennisportaal KeTJAA
  4. VIMP: De waardenworkshop: doorontwikkeling, evaluatie en implementatie in werkpraktijk en onderwijs

Hoe staat KeTJAA ervoor?
Binnen KeTJAA wisselen professionals, onderzoekers, beleidspartners en jongeren enkele keren per jaar kennis uit in werkplaatsbijeenkomsten. In jaar 1 gebeurde dat online en later live in een door jongeren gehoste radio uitzending. Thema’s waren onder andere het gebruik van kunst in contact met jongeren, informatievoorziening aan jongeren en coaching.

De 2 grotere projecten zijn bijna afgerond.

Project 1: Samen aanwezig in de leefwereld: Bereiken van jongeren die niet zélf op zoek gaan naar informatie of steun door samenwerking tussen zorg-, onderwijs- en basisvoorzieningen.
Binnen dit project zijn 5 praktijken onderzocht waar jeugdprofessionals jongeren in hun leefwereld helpen en ondersteunen. Dit betreft praktijk in de wijk, online en op het mbo en hbo. Het onderzoek is afgerond. Hieruit kwam naar voren dat professionals jongeren goed weten te ondersteunen en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen. Ze bewegen mee met jongeren, als het ware in een pedagogische dans. Deze dans swingt pas echt wanneer ook managers, teamleiders en beleidsmakers erbij betrokken zijn. Met andere woorden: dansen doe je met zijn vieren. Dit vergt dat ieder zijn rol kent en passend uitvoert. In een gebruiksaanwijzing deelt KeTJAA hiertoe verschillende ‘danslessen’ voor uitvoerend professionals, teamleiders/managers en beleidsmakers in het onderwijs en het sociaal domein.

Project 2: Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities
In dit project is met de gemeente opgetrokken bij het vormgeven van transferbegeleiding aan jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit betekent concreet dat zij worden begeleid naar werk of vervolgopleidingen. Het onderzoek naar deze pilot, en naar de schoolloopbanen van jongeren in het speciaal onderwijs, is afgerond. Met de gemeente wordt verder gewerkt aan doorontwikkeling.

Verschillende producten kwamen uit dit project voort:

Project 3: Kennisportaal KeTJAA
In het Kennisportaal worden actuele vraagstukken opgepakt die belangrijk zijn voor een goede ondersteuning van jongeren. Het kan gaan om bijeenkomsten, het bundelen van kennis of het genereren van nieuwe kennis door een klein onderzoek. Uitkomsten staan hier.

Een voorbeeld van een project uit het Kennisportaal is een onderzoek van het Jeugdplatform Amsterdam. Hierbij deden leden van het Jeugdplatform zelf onderzoek naar de door hen ingebrachte vraag hoe kwaliteit van jeugdhulp wordt gecontroleerd. De centrale vraag: Hoe controleert de gemeente Amsterdam de kwaliteit van de jeugdhulp? De resultaten zijn beschreven in een rapport.

VIMP: De waardenworkshop: doorontwikkeling, evaluatie en implementatie in werkpraktijk en onderwijs
Professionals worden in hun werk versterkt wanneer ze met andere professionals of collega’s uitwisselen over de motivatie en waarden van waaruit zij hun werk doen. De werkplaats KeTJAA ontwikkelde een instrument waarmee professionals dit kunnen doen: de waardenworkshop. Deze workshop helpt om het werk samen richting te geven, met betere ondersteuning van jongeren op plekken waar deze professionals werken als uitkomst. Met de VIMP wil de werkplaats KeTJAA de waardenworkshop daarom verder ontwikkelen en breder inzetten. Lees hier meer informatie over het project.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil projecten uitvoeren die er aan bijdragen dat kwetsbare jongeren en hun ouders alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben.

* De werkplaats wil een duurzame kennisinfrastructuur ontwikkelen voor kwetsbare jongeren in de regio.