KeTJAA

KeTJAA richt zich op kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders. Doel: met kennis eraan bijdragen dat zij alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben. 4 keer per jaar komen alle samenwerkingspartners bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken en van elkaar te leren. Centraal staan thema’s als samenwerking, vloeiende overgangen, goed bereik van alle jeugd, passende hulp en versterken van sociale netwerken. Het perspectief van ouders en jongeren is belangrijk in veel activiteiten die KeTJAA uitvoert. 

Wat speelt er in Amsterdam-Amstelland?
Opgroeien in een grote stad heeft zijn eigen uitdagingen en dynamiek. In deze regio wonen veel jongeren die extra uitdagingen hebben bij het opgroeien. Bijvoorbeeld jongeren uit specifieke onderwijstypen, jongeren uit kansarme gezinnen of wijken, jongeren met psychische problematiek en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ook het hebben van een migratieachtergrond kan extra opgroei- of opvoedvragen opleveren. Kwetsbare jongeren en hun ouders worden niet altijd goed bereikt en ondersteund.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil projecten uitvoeren die er aan bijdragen dat kwetsbare jongeren en hun ouders alle steun en hulp krijgen die ze nodig hebben.
  • De werkplaats wil een duurzame kennisinfrastructuur ontwikkelen voor kwetsbare jongeren in de regio.

Project 1: Samen aanwezig in de leefwereld
Dit project richt zich op jongeren die niet zelf op zoek gaan naar informatie of hulp. Hoe kunnen professionals en informele werkers in de wijk beter samenwerken zodat deze jongeren worden bereikt en ondersteund op weg naar volwassenheid? Er wordt onderzoek gedaan aan de hand van voorbeeldpraktijken. Jongeren, informele werkers en professionals werken hierbij nauw samen.

Project 2: Transferbegeleiding aan leerlingen in kwetsbare onderwijsposities
Dit project is gericht op betere ondersteuning aan kwetsbare jongeren die klaar zijn met het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. We onderzoeken de transferbegeleiding die deze jongeren krijgen naar vervolgonderwijs of werk. Opbrengst: kennis over de factoren die een soepele overgang bevorderen.

Project 3: Kennisportaal KeTJAA
Het Kennisportaal biedt partners in de regio Amsterdam-Amstelland de kans om kennisvragen te stellen die opkomen als ze werken met ouders en jongeren. Er is budget beschikbaar om een kort veldonderzoek te doen. De antwoorden zijn ondersteunend voor beleid van gemeenten of uitvoeringsorganisaties of direct voor de jeugdhulp.

‘Niet denken vanuit aanbod maar vanuit vragen van jongeren’
Marjolijn Distelbrink, coördinator: ‘Ik ben zelf ook moeder in Amsterdam. Ik weet hoe lastig het kan zijn om de juiste hulp te vinden. Ik vind het belangrijk dat alle ouders en jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. In deze werkplaats werken we dichtbij hun leefwereld, we gaan echt luisteren. Niet denken vanuit ons aanbod maar vanuit de vragen die jongeren en ouders hebben. We doen dat met alle partners en ik heb er alle vertrouwen in dat dat lukt.’

Deze werkplaats is een vervolg op de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam.