Jeugd en Gezin Centraal

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal richt zich allereerst op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden.  

Wat speelt er in deze regio?
Jeugdigen in deze regio – Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost Utrecht – hebben steeds meer last van prestatiedruk en ongezonde stress. Een deel van hen kan hierdoor niet meer naar school. 14 procent van de jongeren heeft op 22-jarige leeftijd nog geen startkwalificatie. Er is onvoldoende aansluiting van het onderwijs op de mogelijkheden en beperkingen van sommige groepen leerlingen.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil de mentale gezondheid en het welbevinden van jeugdigen in deze regio’s versterken. Dat gebeurt door het vergroten van de mentale weerbaarheid en het verminderen van stress.
  • De werkplaats wil voor en met jeugdigen een doorgaande leerontwikkeling realiseren om schooluitval te voorkomen. Optimale samenwerking tussen jeugdigen, ouders, school en jeugdhulp is een voorwaarde.

Project 1: Mentaal kapitaal

Mentaal welbevinden & preventie uitval
Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, psychosociale problemen en schoolverzuim? In dit project wordt alle kennis hierover verzameld. Er wordt een inventarisatie gemaakt van wat er in de regio al wordt gedaan om stress te verminderen. En wat is er nog nodig om de mentale gezondheidsvaardigheden te versterken? Opbrengst: kennis, inzicht en advies om het mentaal welbevinden van jeugdigen te versterken.

Samenwerking zorg- en ontzorglandschap
Het project zet tevens in op een optimale samenwerking tussen jeugdigen, ouders, school en hulpverlening. Hoe kunnen we een doorgaande ontwikkeling mogelijk maken en schooluitval voorkomen? De knelpunten én succesvolle elementen van de samenwerking worden op een rij gezet. Dit levert een aanpak op maat op voor jongeren die risico lopen om uit te vallen. Via interviews wordt het perspectief van jongeren en ouders nadrukkelijk meegenomen.

Project 2: Klein-en-fijnprojecten
Partners kunnen in onderlinge samenwerking aanvragen doen voor actuele onderzoeksonderwerpen.

‘Blij dat we dit kunnen doen’
Saskia Wijsbroek en Carolien Plevier, coördinatoren: ‘De pedagogische basis in dorpen en steden heeft een centrale functie in de zorg voor jeugdigen en gezinnen. Het gaat om scholen, GGD, buurten. Die basis willen we meer dan nu het geval is verbinden met  jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering. Wij zijn blij dat we daar in deze werkplaats de gelegenheid toe hebben. Ook fijn dat er vanuit alle perspectieven zoveel enthousiasme is om samen aan de slag te gaan in onze 4 regio’s.’