Jeugd en Gezin Centraal (Utrecht regio)

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal richt zich op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Ook is er aandacht voor het versterken van jeugdzorg voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Het uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden.

Projecten

  1. Mentaal Kapitaal
    Deelonderzoek: mentaal welbevinden & preventie uitval
    Deelonderzoek: Samenwerking zorg- en ontzorglandschap
  2. Klein-en-Fijn projecten
  3. VIMP: Mentaal Kapitaal in de schoolcontext; een Wegwijzer ter ondersteuning van interventieselectie

Hoe staat de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal ervoor?
De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal is een actief netwerk van ouders en jongeren en partners uit praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek. De kennis en tools die voortkomen uit het project Mentaal Kapitaal en de Klein-en-Fijn projecten worden benut en breed gedeeld via de partners en het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht.

Daarnaast organiseerde de werkplaats – samen met haar partners – recent 2 online sessies waarin professionals met elkaar in gesprek gingen over het veranderde gedrag van leerlingen na de coronacrisis. Hoe krijgen we leerlingen weer ‘aan’ en blijven docenten ‘staan’? De belangrijkste inzichten zijn vastgelegd in een factsheet.

Project 1: Mentaal Kapitaal
In het project Mentaal Kapitaal zijn de risico-en beschermende factoren van schoolstress, prestatiedruk en schooluitval in kaart gebracht in een rapport, factsheet en factsheet voor jongeren. Ook via een voorlichtingsfilmpje voor ouders en een podcast waar studenten in gesprek gaan met experts, vraagt het project aandacht voor schoolstress.

Momenteel wordt er in het project gekeken naar knelpunten in zorgtrajecten en de ontwikkeling van oplossingen voor deze knelpunten voor jongeren, ouders en onderwijsprofessionals. Dit gebeurt in co-creatie met jongeren, ouders, onderwijs- en jeugdhulpprofessionals en onderzoekers

Project 2: Klein-en-Fijn projecten
De Klein-en-Fijn projecten bieden de mogelijkheid om via kortdurend onderzoek actuele maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Zo is er onderzoek gedaan naar het lespakket ‘Je Brein de Baas?! Stress onder Controle’ en een pilot uitgevoerd bij Samen Oplopen en de Gemeente Zeist. Momenteel loopt een onderzoek naar zelfgestuurd leren in het VO.

VIMP: Mentaal Kapitaal in de schoolcontext; een Wegwijzer ter ondersteuning van interventieselectie
Jongeren ervaren in de huidige maatschappij druk om te presteren. Dit kan leiden tot ongezonde stress op school, soms met schoolverzuim tot gevolg. Met kansrijke en goed onderbouwde interventies kunnen scholen hun jongeren helpen. Het is voor scholen echter een uitdaging om de juiste interventies te vinden. Met deze VIMP wil de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal scholen hierbij helpen door de ontwikkeling en implementatie van de digitale tool ‘de Wegwijzer’. Lees hier meer informatie over het project.

 

  Doel & aanpak

* De werkplaats wil de mentale gezondheid en het welbevinden van jeugdigen in deze regio’s versterken. Dat gebeurt door het vergroten van de mentale weerbaarheid en het verminderen van stress.

* De werkplaats wil voor en met jeugdigen een doorgaande leerontwikkeling realiseren om schooluitval te voorkomen. Optimale samenwerking tussen jeugdigen, ouders, school en jeugdhulp is een voorwaarde.