Inside-Out

Op welke manier kunnen kinderen en jongeren zo thuis mogelijk opgroeien? De Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out zoekt naar een antwoord op deze vraag. De werkplaats richt zich op jongeren in de regio Nijmegen en Centraal Gelderland. 14 samenwerkingspartners, die al eerder met succes hebben samenwerkt, werken hieraan binnen 2 projecten. Uiteindelijk doel: het verbeteren van het leven van kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig niet meer thuis kunnen wonen.

Wat speelt er in de regio Nijmegen en Centraal Gelderland?
In de regio Nijmegen en Centraal Gelderland doen steeds meer kinderen en jongeren een beroep op de jeugdhulp. Een deel van deze jongeren wordt uit huis geplaatst. Ruim de helft van de uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in Nederland komt terecht in een residentiële instelling. Het verblijf hier is ingrijpend, soms zelfs traumatisch. Daarom is het beleid om de opname in een instelling zo kort mogelijk te houden. Bovendien wordt ingezet op pleegzorg, gezinshuizen en andere vormen van niet-residentiële uithuisplaatsingen. De praktijk wijst echter uit dat kinderen steeds langer in een instelling verblijven als ze uithuisgeplaatst worden. Kan dat anders?

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil het leven van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in Nijmegen en Centraal Gelderland in kaart brengen en zo mogelijk verbeteren. Dat gebeurt door de voor- en nadelen van alternatieve vormen van uithuisplaatsing op een rij te zetten.
  • De werkplaats wil dat kinderen en jongeren korter in een residentiële instelling verblijven. In één van de projecten wordt uitgezocht wat hiervoor nodig is.
  • Overkoepelend wil de werkplaats: betere zorg voor jeugdigen door middel van een integratieve aanpak van kennisvragen. De academische werkplaats wil samen met gemeenten, jeugdhulpinstellingen en onderzoekers kennis ontwikkelen die helpt om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp.

Project 1: Zo thuis mogelijk opgroeien
Wat zijn de voor- en nadelen van het wonen in een pleeggezin, een gezinshuis en van flexibel verblijf? In dit project worden 15 kinderen en jongeren gedurende 3 jaar gevolgd. Via interviews, ook met hun ouders en professionals, moet helder worden hoe zij deze gezinsgerichte uithuisplaatsing ervaren. Bijzonder: de jongeren houden zelf via een app bij wat zij belangrijk vinden. Opbrengst: een helder beeld van 3 alternatieven van residentiële uithuisplaatsingen.

Project 2: Normalisatie: verkorten verblijfsduur in instelling
Dit project gaat over de mogelijkheden om het verblijf in een residentiële instelling te verkorten. Eerst wordt in kaart gebracht wat werkt als het gaat om het verkorten van de verblijfsduur in een jeugdzorginstelling. En wat wordt er in de regio al gedaan? Daarna wordt gekeken naar de succesfactoren van de meest gebruikte interventies die zijn gericht op een korter verblijf. Tijdens 3 netwerkbijeenkomsten ligt de focus op acties om al tijdens het verblijf in te spelen op een kortere verblijfsduur.

Andere projecten

  • De ontwikkeling van een innovatieve eHealth-tool ter ondersteuning van samenwerking en zorg op maat. De tool stelt jongeren in staat om samen met hun behandelaar of begeleider te monitoren wat voor hen belangrijk is.
  • De School als vindplaats: dit project helpt kwetsbare meisjes en jongens op de basisschool via korte persoonlijke interventies. Doel is ook om de toegang tot de ggz makkelijker te maken.

‘We zijn enthousiast en gemotiveerd’
Renske Koordeman (coördinator in 2020-2022): ‘In deze werkplaats werken partners samen die elkaar al langer kennen en goed samenwerken. Al meerdere projecten hebben we met succes uitgevoerd. We zijn allemaal enthousiast en gemotiveerd om uit te zoeken wat werkt als het gaat om zo thuis mogelijk opgroeien.’

Deze werkplaats is een vervolg op de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Inside-Out.

“De missie van Inside-Out is de samenwerking tussen Onderwijs, Onderzoek, Praktijk en Beleid verbeteren. Zo verbetert ook de zorg voor jongeren in de brede regio van Nijmegen”