IJsselland ‘Samen Normaliseren’

De Regionale Kenniswerkplaats IJsselland gaat samen met jongeren, ouders en professionals uitzoeken wat de betekenis is van woorden als: normaliseren, ontzorgen en de-medicaliseren. En hoe kun je dat inzetten in de directe leefomgeving van jongeren en hun gezinnen? Er zijn 4 projecten die elkaar versterken. In deze projecten leren jongeren en professionals van elkaar.  

Wat speelt er in IJsselland?
In de regio IJsselland neemt de vraag naar jeugdhulp toe, net als in andere regio’s. De werkplaats wil werken aan de doelstelling van de Jeugdwet: normaliseren en de-medicaliseren.

Doel & aanpak

  • De werkplaats wil inzichtelijk maken hoe kinderen, jongeren en gezinnen aankijken tegen de beleidsdoelstelling van normaliseren.
  • De werkplaats wil kennis over normaliseren, de-medicaliseren en ontzorgen verzamelen en beschikbaar stellen in de praktijk. Jongeren worden hierbij actief betrokken. Via kenniskaarten wordt de verzamelde kennis gedeeld.
  • De werkplaats stelt een leernetwerk samen uit bestaande overleggen van gemeenten, onderwijs, jeugdzorg en jeugdhulp.
  • De werkplaats werkt nauw samen met de hogescholen in de regio.

Project 1: Hoe denken jongeren en hulpverleners over normaliseren?
Hoe kijken jongeren, ouders en hulpverleners aan tegen de oproep om te normaliseren en te de-medicaliseren? Wat kunnen we op dit gebied van jongeren zelf leren? Opbrengst: een handelswijze waarbij we in het dagelijkse werk steeds uitgaan van wat jongeren en ouders zelf willen en kunnen.

Project 2: Literatuur- en kwalitatief onderzoek
Wat betekent normaliseren voor het vakmanschap en de beroepsidentiteit van professionals? Hoe kunnen professionals weerwoord bieden aan de toenemende medicalisering en wat hebben ze hiervoor nodig? Het gaat om: GGD-professionals, toegangsmedewerkers en onderwijsmedewerkers. Opbrengst: handreikingen voor het dagelijks werk over hoe normaliseren een rol speelt in de dagelijkse handelingspraktijk van professionals, inclusief de knelpunten.

Project 3: Samenwerking in de praktijk
In Hardenberg werken een school voor voortgezet onderwijs en de GGD samen om de toenemende klachten rond angst en depressie bij jongeren terug te dringen. Opbrengst: kennis over hoe kan worden voorkomen dat jongeren met angst en depressieve klachten gebruik maken van jeugdhulp.

Project 4: Think op school
‘Think op school’ is een sociaal-emotionele leerlijn die erop is gericht om problemen van jongeren te normaliseren en leerlingen weerbaar te maken. In dit project worden de werkzame elementen van deze methode boven tafel gehaald.

‘Eerst bewust, dan bekwaam’
Dorien Graas (coördinator 2020-2022): ‘Als het om normaliseren gaat, zijn veel professionals onbewust onbekwaam. We willen dat zij zich eerst bewust worden over wat normaliseren, de-medicaliseren en ontzorgen inhouden. Daarna gaat het erom dat zij bekwaam worden en er in de praktijk naar handelen. Dus van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam.’

Deze kenniswerkplaats komt voort uit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School.