Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag (afgerond)

Regio: Landelijke werkplaats

Een groeiend aantal jeugdigen met concentratieproblemen en hyperactiviteit blijkt in het hulpcircuit terecht te komen. Hier worden zij geclassificeerd als ADHD. Dit roept allerlei vragen op. Vanuit de samenleving en de wetenschap, over de beste aanpak voor deze kinderen en hun omgeving. Doel van de academische werkplaats is het stimuleren van gepaste zorg bij druk gedrag en ADHD.

Lees verder

Nieuws

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Inside-Out

Richtlijn Voorlichting ADHD

17 augustus 2021

Er is steeds meer aandacht voor de rol van omgevings- en maatschappelijke factoren bij ADHD. Toch is voorlichting nog vaak verwarrend en lees je achterhaalde claims waarin de ADHD bijvoorbeeld wordt voorgesteld als een hersenstoornis. De nieuwe richtlijn Voorlichting ADHD geeft aanwijzingen voor heldere en genuanceerde voorlichting over ADHD en druk gedrag. Lees meer >

Wat te doen bij druk en impulsief gedrag?

6 januari 2021

Kinderen die druk en impulsief gedrag vertonen krijgen al snel de classificatie ADHD. Maar is dat label altijd nodig om passende hulp te bieden? Binnen de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag kijken wetenschappers verschillend tegen dit vraagstuk aan. In een recent verschenen artikel voor Kind en Adolescent gaan zij in op de voor- en nadelen van de ADHD-classificatie. En slaan zij een brug tussen 2 visies die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Lees meer >

Themadossier ADHD in Balans Magazine

5 februari 2020

Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020? Op deze vraag wilde oudervereniging Balans een zo goed en veelzijdig mogelijk antwoord krijgen. Daarom maakte zij in samenwerking met de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag een themadossier over dit onderwerp. Hierin vertellen onder andere wetenschappers, docenten en ouders over bijvoorbeeld het labelen van ADHD, leerkrachtprogramma’s als Druk in de Klas en het belang van klassenfeestjes. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

still uit vlog adhd

Kennisvoucher: voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag

De Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag. Deze kennis heeft zij gebundeld in een ‘voorlichtingskoffer’. Samen met jou kijkt de werkplaats waar je behoeften liggen en op basis daarvan biedt ze je een op maat gemaakte voorlichtingsmodule aan. Lees hier meer over de koffer, bekijk de vlog en vraag een kennisvoucher aan. Lees meer >

Optimaliseren van lange termijngebruik van ADHD medicatie

Dit programma behelst een volledig in de praktijk ingebedde studie naar de lange termijn effectiviteit en veiligheid van methylfenidaat. In deze studie zullen we kijken naar de haalbaarheid van het inbouwen van reguliere geblindeerde proefstop, reeds te bespreken met ouders en jongeren bij de start van de medicatie. Lees meer >

Laagdrempelige zorg voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag

Dit deelproject heeft twee verschillende doelen. Lees meer >

ST-RAW

Druk & Dwars

Dit onderzoek kijkt naar de effectiviteit van “Stepped diagnosis”, een methode die als doel heeft overdiagnostiek van ADHD bij kinderen te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. Lees meer >

Contact

Coördinator
Betty Veenman
b.veenman@accare.nl

Website
https://adhdendrukgedrag.nl/

Publicaties

Richtlijn Voorlichting ADHD
Themadossier ADHD in Balans Magazine
ADHD en de macht van generalisatie

Partners

Samenstelling team coördinatoren:

 • Dr. Laura Batstra, UHD Pedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van de themagroep ‘Triage en Diagnostiek’ (samen met Jaap Oosterlaan).
 • Drs. Sanne te Meerman, socioloog met expertise over voorlichting over druk gedrag en ADHD, voorzitter van de themagroep ‘Voorlichting over druk gedrag en ADHD’.
 • Dr. Barbara van den Hoofdakker, klinisch psycholoog/gedragstherapeut, senior wetenschappelijk onderzoeker en hoofdopleider van de postmasteropleiding tot GZ psycholoog, kinder- en jeugdvariant, in Groningen, voorzitter van de themagroep ‘Psychosociale zorg voor druk gedrag en ADHD’ (samen met Marjolein Luman).
 • Prof.dr. Jaap Oosterlaan, hoogleraar klinische neuropsychologie VU, voorzitter themagroep ‘Triage en diagnostiek’ (samen met Laura Batstra).
 • Prof.dr. Pieter Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter themagroep ‘Optimaliseren medicamenteuze behandeling en terugdringen van onnodig medicatiegebruik’.
 • Dr. Marjolein Luman, UHD klinische neuropsychologie VU, voorzitter van de themagroep ‘Psychosociale zorg voor druk gedrag en ADHD’ (samen met Barbara van den Hoofdakker).
 • Dr. Jeannette Doornenbal lector Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen, betrokken bij themagroep ‘Voorlichting over druk gedrag en ADHD’.
 • Dr. Lianne van der Veen, klinische psycholoog/gedragstherapeut en wetenschappelijk onderzoeker, betrokken bij themagroep ‘Psychosociale zorg voor druk gedrag en ADHD’.

De werkplaats ADHD en druk gedrag werkt samen met:

 • Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • De sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit
 • De afdeling Orthopedagogiek en andere afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen
 • De Hanzehogeschool Groningen
 • Diverse gemeenten
 • Verschillende onderwijsorganisaties
 • Oudervereniging Balans
 • Tal van zorginstellingen voor jeugd
What do you want to do ?

New mail