Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag

Regio: Landelijke werkplaats

Een groeiend aantal jeugdigen met concentratieproblemen en hyperactiviteit blijkt in het hulpcircuit terecht te komen. Hier worden zij geclassificeerd als ADHD. Dit roept allerlei vragen op. Vanuit de samenleving en de wetenschap, over de beste aanpak voor deze kinderen en hun omgeving. Doel van de academische werkplaats is het stimuleren van gepaste zorg bij druk gedrag en ADHD.

Lees verder

Nieuws

Themadossier ADHD in Balans Magazine

5 februari 2020

Waar staan we in Nederland met de ADHD-zorg in 2020? Op deze vraag wilde oudervereniging Balans een zo goed en veelzijdig mogelijk antwoord krijgen. Daarom maakte zij in samenwerking met de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag een themadossier over dit onderwerp. Hierin vertellen onder andere wetenschappers, docenten en ouders over bijvoorbeeld het labelen van ADHD, leerkrachtprogramma’s als Druk in de Klas en het belang van klassenfeestjes. Lees meer >

Vlog AWTJ ADHD en Druk Gedrag: Wat te behandelen bij ADHD?

17 juli 2019

Wat te behandelen bij ADHD? Dat lijkt een eenvoudige vraag: de ADHD-symptomen natuurlijk! Maar is dat wel zo? Patrick de Zeeuw, psycholoog bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, beantwoordt deze vraag in een vlog. Lees meer >

ADHD en de macht van generalisatie

8 juli 2019

‘ADHD is geen concrete ziekte, geen hersenafwijking, maar een classificatie uit het DSM-handboek’, stelt Sanne te Meerman, die verbonden is aan de Academische Werkplaats ADHD en Druk Gedrag. Op 20 juni jongstleden promoveerde Te Meerman aan de Rijksuniversiteit Groningen op dit onderwerp. Lees meer >

Onderzoek en opbrengsten

Optimaliseren van lange termijngebruik van ADHD medicatie

Dit programma behelst een volledig in de praktijk ingebedde studie naar de lange termijn effectiviteit en veiligheid van methylfenidaat. In deze studie zullen we kijken naar de haalbaarheid van het inbouwen van reguliere geblindeerde proefstop, reeds te bespreken met ouders en jongeren bij de start van de medicatie. Lees meer >

Laagdrempelige zorg voor kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag

Dit deelproject heeft twee verschillende doelen. Lees meer >

ST-RAW

Druk & Dwars

Dit onderzoek kijkt naar de effectiviteit van “Stepped diagnosis”, een methode die als doel heeft overdiagnostiek van ADHD bij kinderen te voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. Lees meer >

Contact

Coördinator
Betty Veenman
b.veenman@accare.nl

Website
https://adhdendrukgedrag.nl/

Publicaties

Themadossier ADHD in Balans Magazine
ADHD en de macht van generalisatie
Meer dan de helft van de kinderen die na lange tijd stopt met ADHD-medicatie verslechtert niet of nauwelijks

Partners

Samenstelling team coördinatoren:

 • Dr. Laura Batstra, UHD Pedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter van de themagroep ‘Triage en Diagnostiek’ (samen met Jaap Oosterlaan).
 • Drs. Sanne te Meerman, socioloog met expertise over voorlichting over druk gedrag en ADHD, voorzitter van de themagroep ‘Voorlichting over druk gedrag en ADHD’.
 • Dr. Barbara van den Hoofdakker, klinisch psycholoog/gedragstherapeut, senior wetenschappelijk onderzoeker en hoofdopleider van de postmasteropleiding tot GZ psycholoog, kinder- en jeugdvariant, in Groningen, voorzitter van de themagroep ‘Psychosociale zorg voor druk gedrag en ADHD’ (samen met Marjolein Luman).
 • Prof.dr. Jaap Oosterlaan, hoogleraar klinische neuropsychologie VU, voorzitter themagroep ‘Triage en diagnostiek’ (samen met Laura Batstra).
 • Prof.dr. Pieter Hoekstra, kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter themagroep ‘Optimaliseren medicamenteuze behandeling en terugdringen van onnodig medicatiegebruik’.
 • Dr. Marjolein Luman, UHD klinische neuropsychologie VU, voorzitter van de themagroep ‘Psychosociale zorg voor druk gedrag en ADHD’ (samen met Barbara van den Hoofdakker).
 • Dr. Jeannette Doornenbal lector Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen, betrokken bij themagroep ‘Voorlichting over druk gedrag en ADHD’.
 • Dr. Lianne van der Veen, klinische psycholoog/gedragstherapeut en wetenschappelijk onderzoeker, betrokken bij themagroep ‘Psychosociale zorg voor druk gedrag en ADHD’.

De werkplaats ADHD en druk gedrag werkt samen met:

 • Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • De sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit
 • De afdeling Orthopedagogiek en andere afdelingen van de Rijksuniversiteit Groningen
 • De Hanzehogeschool Groningen
 • Diverse gemeenten
 • Verschillende onderwijsorganisaties
 • Oudervereniging Balans
 • Tal van zorginstellingen voor jeugd