Datum publicatie: 22 november 2019

Reflectietool eigen kracht voor gemeenten

Het ‘versterken van eigen kracht’ van burgers is een centraal uitgangspunt in gemeentelijk beleid en in het dagelijks werk van professionals. Maar wat verstaat men precies onder ‘eigen kracht’? En hoe weet en meet je of de hulp en ondersteuning die je biedt aan jongeren écht uitgaat van het eigen kracht? Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde samen met TNO een reflectietool voor gemeenten om met professionals, samenwerkingspartners en gezinnen in gesprek te gaan over eigen kracht.

Het begrip staat ‘versterken van eigen kracht’ staat in vele lokale, regionale en landelijke beleidsstukken. ‘Eigen kracht vergroten’, ‘aanboren’, ‘benutten’, de burger ‘in zijn kracht zetten’ of ‘beroep doen op eigen verantwoordelijkheid’. Maar lang niet altijd is uitgewerkt wat men precies onder ‘eigen kracht’ verstaat en wat het versterken ervan dan concreet betekent voor sturing door de overheid en uitvoering in de praktijk. Hoe weet en meet je of de ondersteuning en hulp aan jeugdigen en ouders daadwerkelijk uitgaat van het versterken van hun ‘eigen kracht’? Hoe meet en weet je wat de resultaten zijn? Met andere woorden: hoe monitor je dit?

Met de reflectietool kunnen gemeenten samen met professionals, samenwerkingspartners en inwoners, het gesprek aangaan over ‘eigen kracht’. Zo krijgt het begrip ‘eigen kracht’ inhoud en ontwikkel je een gezamenlijke taal. De reflectietool is een initiatief van organisaties die binnen de ZonMw programma’s ‘Effectief werken in de jeugdzorg’ en de ‘Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd’ onderzoek uitvoerden naar interventies die zich richtten op het vergroten van de eigen kracht van jeugdigen en hun opvoeders.

Bron: Verwey-Jonker