Datum publicatie: 6 december 2019

Rapport: Opgroeien in een instelling

Hoe ervaren kinderen en jongeren hun verblijf in een 24-uursinstelling? Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) sprak met twaalf jongeren die in een instelling wonen of hebben gewoond. Het merendeel van de jongeren gaf aan het verblijf als negatief te hebben ervaren. Wat zijn hun wensen en behoeften? Meer aandacht voor het individu, de mogelijkheid om naar school te blijven gaan en gedwongen afzondering afschaffen zouden volgens de jongeren bij kunnen dragen aan een positievere ervaring in een instelling.

Ervaringen van jongeren
Bij het Jeugdplatform Amsterdam zijn signalen binnengekomen over niet altijd even positieve ervaringen met verblijf in instellingen. Dit vormde aanleiding voor een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers betrokken bij KeTJA. Er zijn twaalf jongeren geïnterviewd die in een instelling wonen of hebben gewoond. Van deze twaalf jongeren waren er vier positief tot matig positief over hun verblijf in een instelling, vier anderen kijken met een matig negatief gevoel terug en vier jongeren zijn uitgesproken negatief over hun verblijf. De werkplaats heeft de bevindingen gepubliceerd in een rapport.

Wensen en behoeften
De wensen en behoeften die de twaalf jongeren samen hebben, kunnen  als volgt worden samengevat: er zou meer naar individuele kinderen en hun behoeften moeten worden gekeken en geluisterd, in de instellingen zou sprake moeten zijn van rust en continuïteit, jongeren zouden niet steeds in een andere instelling moeten worden geplaatst, plaatsingen zouden altijd passend moeten zijn (bijvoorbeeld qua leeftijd en qua problematiek) en het zou in alle gevallen mogelijk moeten zijn de schoolcarrière voort te zetten. Voor gesloten instellingen geldt dat er niet zou moeten worden gestraft met afzondering, niet zou moeten worden gefixeerd en jongeren niet urenlang alleen op de kamer zouden moeten worden gelaten. De jongeren vinden dat kinderen en jongeren eigenlijk helemaal niet gesloten zouden moeten worden geplaatst, omdat dit alleen maar leidt tot meer (psychische) problemen.

Meer weten? Lees het rapport Opgroeien in een instelling.

Bron: neja.nl