Datum publicatie: 5 juli 2019

Rapport: Bejegening van jongeren (16-23 jaar) door jeugdprofessionals

De manier waarop jeugdprofessionals met jongeren omgaan is een randvoorwaarde voor de kwaliteit en effectiviteit van professionele hulp. Deze zogenoemde ‘bejegening’ wordt door jongeren niet altijd als positief ervaren. Contact met deze leeftijdsgroep vraagt een specifieke manier van benaderen. Hoe deze manier er precies uitziet, werd onderzocht vanuit KeTJA en gepresenteerd in een onlangs verschenen rapport.

Belangrijke bejegeningsaspecten
Voor het Kennisportaal van NEJA is in samenspraak met het Jeugdplatform en het mbo-Jeugdteam in Amsterdam de volgende vraag geformuleerd: wat kunnen professionals in de begeleiding van oudere jeugd (16-23 jaar) doen om de kans op goed contact en een werkzame relatie te bevorderen?

Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat jongeren van 16-23 jaar oprechtheid, echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, en motiveren en vertrouwen uitstralen de meest belangrijke bejegeningsaspecten vinden waarmee een professional rekening dient te houden in het contact met jongeren.

Leermodule
In samenspraak met het mbo-Jeugdteam is een leermodule ontwikkeld die erop gericht is om deze genoemde bejegeningsaspecten structureel onderdeel uit te laten maken van het dagelijkse handelen van jeugdprofessionals. De module wordt naar verwachting eind 2019 uitgebracht.

Benieuwd naar de resultaten van KeTJA’s onderzoek naar bejegening en op de hoogte blijven van de leermodule?
Lees het volledige rapport hier en bekijk de website van NEJA/KeTJA.