Datum publicatie: 10 augustus 2018

Projectaanvraag samen werken aan ambulante (gezins)hulp gehonoreerd

Op de valreep voor de zomervakantie kwam voor een aantal van onze partners het verlossende woord! De subsudieaanvraag ‘Samen werken aan ambulante (gezins)hulp’ is gehonoreerd.

De aanvraag is geschreven in reactie op de subsidieoproep van ZonMw ‘Regional Leernetwerken’. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is kartrekker van deze aanvraag en beoogt met dit leernetwerk een leerproces in gang te zetten waarbij bestaande kennis wordt vertaald naar toepassingen in de opleidingen en praktijk.

Het project gaat op 3 september 2018 van start.