Datum publicatie: 2 oktober 2020

Probleem- en krachtenanalyse met jongeren en opvoeders via online tool

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool die is ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. De tool helpt met het overzichtelijk weergeven van de problematiek en de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin.

De sterke kanten van het gezin en de steun vanuit het informeel netwerk zijn daarin belangrijk. De tool maakt het makkelijker om samen een besluit te maken over doelen, acties en (vervolg)hulp. Het hulpmiddel is gebaseerd op het 7-factorenmodel – één van de beschikbare methodieken voor het integraal redeneren in de jeugdhulp. De tool is ontwikkeld binnen de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland met behulp van een subsidie van ZonMw en in samenwerking met Bureau PEERS en Studio Van der Velde.

Bekijk hier de online tool, de aanvullende informatie en de beschikbare hulpmiddelen voor de toepassing in de praktijk.