Datum publicatie: 1 oktober 2018

Postermeeting Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) en ForCA groot succes

Donderdag 27 september vond de postermeeting van ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten) en de AWRJ plaats. Een beleidsmaker van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaf in een presentatie de do’s en don’ts bij het rapporteren over wetenschappelijk onderzoek voor beleid. Daarnaast waren er onderzoekers uit diverse instellingen aanwezig die in de vorm van een poster en pitch een lopend onderzoek presenteerden.

Do’s en don’ts bij rapporteren over wetenschappelijk onderzoek

De beleidsmedewerker van Justitie en Veiligheid gaf in een presentatie de do’s en don’ts aan bij het rapporteren over wetenschappelijk onderzoek voor beleid. Daarbij werd benadrukt dat het van belang is om zo concreet mogelijk te presenteren en je grenzen als onafhankelijk onderzoeker aan te geven, dus duidelijk zijn in welke uitspraken je wel en niet kan doen.

Daarnaast gaf de AWRJ gaf tijdens deze meeting een pitch over de monitoring van de Kleinschalige Voorziening, het programma Gezinsgericht Werken en het project ‘Weg hier en nu?’.

Weg hier en nu?

Weg hier en nu is een project voor en met jongeren die uitstromen uit de (forensische) residentiele jeugdzorg. Binnen dit onderzoek gaan we samen met de jongeren na, wat vanuit hun perspectief helpend en belemmerend is voor het vormgeven van hun leven na uitstroom uit de instelling. Dit doen we door de jongeren intensief en langdurig -één tot anderhalf jaar-  te volgen.

Inmiddels wordt er een groep van zeven jongeren regelmatig bevraagd middels twee wekelijkse telefoongesprekken en drie maandelijkse interviews. Dit geeft een unieke kijk op wat er vanuit het perspectief van de jongeren nodig is om de overgang van ‘binnen naar buiten’ positief te laten verlopen.

Monitoring de Kleinschalige Voorziening

De Kleinschalige Voorziening is een verkenning van een nieuwe vorm van vrijheidsbeneming voor preventief gehechte jongeren. De rol van de AWRJ is het monitoren van de doelgroep, de werkprocessen en de ontwikkeling van de Kleinschalige Voorziening. Door begeleidingscommissies en rapporten koppelen zij inzichten en ontwikkelpunten terug naar de praktijk en de beleidsmakers. De deelnemende organisaties gebruiken deze input vervolgens in de verdere ontwikkeling van de werkwijze en het beleid. Op deze manier brengt de AWRJ praktijk, beleid en wetenschap samen in een continue feedbackloop waarin alle partijen deelnemen.

Gezinsgericht werken: de eerste resultaten positief

Een andere pitch van de AWRJ ging in op het programma Gezinsgericht Werken bij jongeren in JeugdzorgPlus instellingen. Bij dit programma werken praktijkmedewerkers samen met ouders en kan gezinstherapie al tijdens het verblijf ingezet worden. De eerste resultaten zijn positief; op leefgroepen waar meer gezinsgericht gewerkt wordt, gaan jongeren vaker na hun plaatsing terug naar huis, wordt er vaker gezinstherapie ingezet en is de verblijfduur in de instelling korter. Door gezinsgericht te werken, hopen we dat jongeren en ouders duurzaam geholpen worden en niet blijven terugkeren in de Jeugdzorg(Plus).

Wil je meer weten over het project ‘Weg hier en nu?’, de monitoring van de Kleinschalige Voorziening of het programma Gezinsgericht Werken? Ga naar de pagina van Risicojeugd op deze website of bezoek http://awrj.nl/.

Bekijk de poster van het project Gezinsgericht Werken en de poster van het project Kleinschalige Voorzieningen.