Datum publicatie: 20 maart 2023

Pilot Angst en Depressie

Hoe zorgen we voor minder verwijzingen naar jeugdhulp, zonder dat we jongeren die dat nodig hebben deze zorg onthouden? Veel scholen en gemeenten worstelen met die vraag. De RKJ IJsselland werkte via een pilot met succes aan een antwoord op deze vraag.

De kern van de pilot: de hypothese ‘angst en depressiviteit zit in jou’ omruilen voor de hypothese ‘angst en somberheid ontwikkelt door een gebrek aan contact in de context’. Sommige leerlingen hebben namelijk behoefte aan contact. Terwijl dat niet mogelijk blijkt in de reguliere context van het onderwijs. Ze worden daarom doorverwezen richting hulp.

De pilot Angst en Depressie
De pilot maakte het contact binnen de onderwijscontext wél mogelijk. Zonder verwijzing en dus binnen het normale. 2 ervaren pilotwerkers deden hun werk binnen de school. Een arts Maatschappij en Gezondheid keek over de schouder mee. Met als uiteindelijke doel het verminderen van het aantal leerlingen dat jeugdhulp krijgt buiten de onderwijscontext.

In totaal zijn 86 leerlingen van 2 scholen betrokken geweest bij de pilot.

Effectiviteit van de pilot
De pilot blijkt effectief. Zo heeft het voorkomen dat 29 leerlingen jeugdhulp nodig hadden. Voor 29 andere leerlingen geldt dat ze ondersteund zijn vanuit de pilot. Hoewel het onduidelijk is of er bij hen anders wel jeugdhulp ingezet zou zijn. Voor 28 leerlingen was een verwijzing wel de beste oplossing. Tot slot heeft de pilot (naar inschatting) 6 thuiszitters voorkomen. Via de pilot is er dus winst behaald, zowel voor de leerling en voor mentoren/leerlingbegeleiders.

Door echt contact mogelijk te maken binnen de school, proactief te werken, de juiste expertise en veel intervisie rondom het normaliseren lukte het om via de pilot het verschil te maken binnen de scholen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de pilot Angst en Depressie? Lees hier de hele eindevaluatie van het project.