Datum publicatie: 29 juni 2018

Over de drempel

Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongeren in transitie. Jongeren die rond hun 18e jaar de jeugdzorg verlaten of op een andere manier met een verandering te maken krijgen (bijvoorbeeld in zorgtype), ervaren dat soms als behoorlijk stressvol.


Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongeren in transitie
Jongeren die rond hun 18e jaar de jeugdzorg verlaten of op een andere manier met een (grote) verandering te maken krijgen (bijvoorbeeld in zorgtype), ervaren dat soms als behoorlijk stressvol. Bekende structuren vallen weg en meer zelfredzaamheid is gewenst, terwijl een ondersteunend netwerk grotendeels ontbreekt. Reden voor Pluryn, de academische werkplaats ‘Inside Out’, HAN sociaal domein en Zorgbelang Gelderland om een project op te starten: ‘Over de drempel’. Onderzocht wordt of jongeren in transitie geholpen zijn met een mobiele applicatie.

Begin februari 2017 vond een feestelijke kick-off van ‘Over de drempel’ plaats. Wat volgt is een driejarig onderzoekstraject dat bestaat uit twee gedeeltes. In het eerste deelonderzoek worden 15 jongeren geïnterviewd over hun ervaringen en behoeften tijdens de transitie. Het tweede deel van het onderzoek toetst of een mobiele applicatie jongeren in transitie kan ondersteunen, waardoor de kans op terugval richting zorg wordt verkleind en de maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van jongeren wordt bevorderd. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW. Naast jongeren van De Hoenderloo Groep doen ook jongeren van Pactum, Entrea en OG Heldring mee.

Voor een samenvatting van het project, klik hier.