Datum publicatie: 11 juni 2018

Optimaliseren van lange termijngebruik van ADHD medicatie

Dit programma behelst een volledig in de praktijk ingebedde studie naar de lange termijn effectiviteit en veiligheid van methylfenidaat. In deze studie zullen we kijken naar de haalbaarheid van het inbouwen van reguliere geblindeerde proefstop, reeds te bespreken met ouders en jongeren bij de start van de medicatie.


Kinderen met ADHD met een indicatie voor behandeling met methylfenidaat zullen minimaal na ieder jaar gebruik dubbelblind placebo-gecontroleerd worden afgebouwd. Op reguliere tijdstippen worden uitkomstmaten verzameld.

Relevantie
Er is op dit moment bijna geen beleid voor het systematisch stoppen van voorgeschreven medicatie, wat langdurig gebruik van ADHD medicatie in de hand werkt. Het project beoogt onnodig langdurig gebruik van ADHD medicatie terug te dringen en meer zicht te krijgen op relevante functionele uitkomstmaten die tot nu toe onvoldoende zijn gebruikt in het onderzoek naar de effecten van ADHD medicatie.