Datum publicatie: 29 juni 2018

Opening The black box

In samenwerking met de Universiteit, Pluryn, Entréa/Lindenhout, CONRISQ, Praktikon, de Academische Werkplaats Inside Out en Tranzo is begin september een investment grant geschreven voor het bouwen van een dataverzamelingstool voor de praktijk en onderzoek.


Opening the black box of residential youth care

In samenwerking met de Universiteit, Pluryn, Entréa/Lindenhout, CONRISQ, Praktikon, de Academische Werkplaats Inside Out en Tranzo is begin september een investment grant geschreven voor het bouwen van een dataverzamelingstool voor de praktijk en onderzoek.
Sinds de transformatie van de jeugdzorg wordt de vraag naar cliëntgerichte, gepersonaliseerde zorg steeds groter. Met name in de residentie, waar jongeren lang verblijven en recidive hoog is, is die vraag groot.
In het aanstaande onderzoek wordt een tool gebouwd, een Ecological Momentary Assessment (EMA), die op de smartphone gebruikt kan worden. Middels deze tool willen wij Routine Outcome Monitoring (ROM) uitbreiden met gepersonaliseerde en procesmatige data. Deze data zullen uiteindelijk:

  1. onderzoekers in staat stellen om processen van verandering bij cliënten te bestuderen
  2. clinici handvatten bieden om gepersonaliseerde zorg te leveren
  3. cliënten inzicht geven in hun eigen (probleem)situatie en behandelproces

De reviewers en de commissie waren vol lof over de aanvraag:

‘there is real potential for this Dutch effort to inform practices worldwide’

en net hebben we gehoord dat de aanvraag gehonoreerd is!

We zijn ervan overtuigd dat dit hele mooie kansen biedt voor praktijk en onderzoek binnen de academische werkplaats(en). Als je interesse hebt of vragen, neem dan contact op met Anna Lichtwarck-Aschoff (a.lichtwarck-aschoff@bsi.ru.nl).