Datum publicatie: 22 juni 2022

Op naar een veerkrachtige jeugd in Nunspeet

Jongeren hebben een goede mentale gezondheid nodig om vaardigheden te ontwikkelen. Om verschillende redenen staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. Vanuit de missie om kinderen gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien is het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ ontwikkeld door Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe (RKJ Noord Veluwe). Het doel van het project is om jongeren in het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken en hun mentale gezondheid te versterken.

Onderzoek als basis voor methodieken en interventies
Om te komen tot een leidraad voor het ontwikkelen van methodieken en interventies is er door het Evaluatiebureau onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid van jongeren op het Nuborg College Veluvine in Nunspeet. De centrale vragen:

  • Hoe is de mentale gezondheid van jeugd op het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet volgens de cijfers, aangevuld met het perspectief van jongeren, ouders en professionals?
  • Op welke manieren kan, vanuit het perspectief van jongeren, ouders en professionals, de mentale gezondheid van de jeugd worden versterkt ?

Hoe is de mentale gezondheid van jeugd op het Nuborgh College Veluvine?
In 2019 gaf circa 90% van de jongeren aan zich gelukkig te voelen en voldoende weerbaar te zijn. Tijdens de coronapandemie is het gevoel van geluk flink gedaald, naar 36%. Daarnaast is ruim een derde van de jongeren vaak gestrest. De belangrijkste redenen: (school)werk en de coronamaatregelen (o.a. de online lessen en het wegvallen van sociale activiteiten). Tot slot heeft een op de 8 jongeren een verhoogd risico op psychosociale problemen. Redenen hiervoor variëren van vervelende thuissituaties tot onvoldoende weerbaar zijn.

Op welke manieren kan de mentale gezondheid van de jeugd worden versterkt?

Verschillende dingen kunnen de weerbaarheid van jongeren te versterken. Hierbij noemen jongeren zelf vooral behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning. Maar ook vrienden, familie en sporten zijn erg belangrijk voor jongeren. Jongeren zouden in Nunspeet graag meer natuur zien en kunnen chillen bij een hangplek speciaal voor jongeren.

Ouders geven aan behoefte te hebben aan inzicht in hoe het met hun kind gaat. Ook een goede samenwerking met de school en een thuissituatie met warmte en structuur vinden zij belangrijk. Bovendien ervaren ze een grote behoefte aan tips of informatie rondom mentale gezondheid van jongeren, vooral over thema’s als omgaan met sociale media en omgaan met sociale druk.

Zowel ouders en professionals vinden goede hulp en vanuit professionele instanties en de vindbaarheid daarvan belangrijk. Aandachtpunten hierbij zijn: benadrukken wat goed gaat, niet problematiseren en snellere en laagdrempelige hulp. Ook zouden ze graag meer fysieke plekken en activiteiten voor jongeren zien. Tenslotte vinden ouders en professionals het belangrijk dat jongeren gehoord worden en dat er met jongeren samengewerkt wordt.

Vervolg van het onderzoek

In 2022 wordt een leergemeenschap gevormd met professionals, ouders en jongeren. Deze leergemeenschap bedenkt oplossingen of activiteiten die georganiseerd kunnen worden in de gemeente Nunspeet. De precieze vormgeving en het functioneren van de leergemeenschap wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

 

Meer weten?
Lees de tussenrapportage fase 1 ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’