Datum publicatie: 24 april 2018

Onderzoeksvragen beantwoorden in klein-maar-fijn projecten

De academische werkplaats stimuleert al haar betrokken partijen -vanuit gemeenten, praktijk en opleidingen- om onderzoeksvragen in te dienen over onderwerpen waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Deze vragen zullen in zogeheten ‘klein-maar-fijn’ projecten beantwoord worden.

De vragen worden vertaald naar concrete onderzoeksvragen die door studenten van Hogescholen / Universiteit als onderzoeksopdracht in het kader van stage- en/of afstudeertraject worden opgepakt. Ook kandidaten vanuit gemeente kunnen deze onderzoeksvragen oppakken. Dit vraaggericht, kleinschalig en kortdurend (3-6 maanden) onderzoek levert kennis op waar beleidsmakers, cliënten en professionals direct mee aan de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan digitale innovaties (zoals een opgroeien en opvoeden app) waarmee jeugdigen en ouders meer regie over hun eigen leven kunnen krijgen, zodat ze zoveel mogelijk zelf én samen met hun netwerk opgroeien, opvoeden en alledaagse opvoedingsproblemen kunnen oplossen. Of denk aan de ontwikkeling van een gezamenlijk screeningsformat.

Lees hier meer over de Klein-maar-fijn-projecten en de opbrengsten.