Datum publicatie: 15 mei 2019

‘Nothing about us, without us’: site-visit aan AW SAMEN

Op 15 april vond alweer de een-na-laatste site-visit aan de academische werkplaatsen transformatie jeugd plaats. Deze keer was het de eer aan de academische werkplaats SAMEN om de voortgang van de projecten te delen.

Op het Curium-LUMC te Oegstgeest, dat verbonden is aan SAMEN, schoven de coördinatoren en projectgroepleden van de werkplaats, een betrokken ouder, de programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein en de commissieleden van ZonMw bij elkaar aan tafel. Laura Nooteboom, projectleider van Gezin aan Zet en onderzoeker bij Curium, liet middels een zelfgetekende road map zien welke route haar project heeft afgelegd en welke inzichten, opbrengsten en uitdagingen deze ‘reis’ tot nu toe heeft opgeleverd. Een concrete opbrengst is bijvoorbeeld het recente rapport ‘Transformeren volgens ouders’, waarin de visie van ouders op de transformatie van de jeugdhulp  centraal staat.

Dat de werkplaats groot belang hecht aan de perspectieven van ouders, jongeren en jeugdprofessionals, werd tijdens de site-visit onderstreept. Zo ging de groep in gesprek met Christine, een van de ouders die betrokken is bij Gezin aan Zet. Christine deelde haar ervaringen met jeugdhulp en gaf aan wat er volgens haar nodig is voor ouders om hun ‘eigen kracht’ terug te vinden en deze in te zetten binnen het jeugdhulptraject. Actieonderzoeker Chris Kuiper vertelde hoe actieonderzoek als methode wordt gebruikt in Gezin aan Zet, waarbij jeugdprofessionals uitgedaagd worden om continu te reflecteren, leren en verbeteren. Deze manier van onderzoek doen heeft als kracht dat de partijen over wie het onderzoek gaat, ook eigenaarschap hebben over het onderzoek. Nothing about us, without us!

Meer weten?
Meer weten over de AW SAMEN en de projecten van de werkplaats? Bekijk dan hier de website.