Datum publicatie: 8 februari 2022

Nabijheid in tijden van afstand

Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis op sociaal, economisch en mentaal vlak. De werkplaats KeTJAA onderzocht hoe jongerenwerkers tijdens deze periode toch konden blijven aansluiten bij kwetsbare jongeren in Amsterdam en omgeving. Wat werkt goed in deze aanpak en zou ook na de coronatijd behouden moeten blijven? Lees en luister wat jongeren, jongerenwerkers en onderzoekers van KeTJAA hierover te zeggen hebben.

In contact blijven
Uit het onderzoek komt naar voren dat het jongerenwerk veranderd is in de afgelopen periode. Jongerenwerkers waren genoodzaakt om verdere stappen te zetten in het werken in de online leefwereld van jongeren. Maar ook offline verzonnen jongerenwerkers allerlei manieren om toch met jongeren die hen nodig hadden contact te houden. Ze zorgden voor individuele, fysieke contactmomenten in de buitenlucht of bij jongeren thuis en ze zorgden ervoor dat de meest kwetsbare jongeren nog in het jongerencentrum of bij de inloop terecht konden.

Hybride jongerenwerk
Ook nadat alle coronamaatregelen zijn opgeheven zal vastgehouden moeten worden aan dit ‘hybride’ jongerenwerk. Voor het aansluiten bij de offline leefwereld is het nodig om voldoende tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor inloopactiviteiten in buurthuizen of buiten in de wijk, ook als deze activiteiten niet op een specifiek ontwikkeldoel zijn gericht. Daarnaast is het van belang dat jongerenwerkers, hun organisaties en opdrachtgevers het werken vanuit de online leefwereld van jongeren als integraal onderdeel van het jongerenwerk beschouwen en zich hierin blijven ontwikkelen.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderzoek en de aanbevelingen van KeTJAA? Lees het rapport, luister de radio-uitzending terug en bekijk de vernieuwde website.