Kennisvoucher
Datum publicatie: 30 oktober 2020

LOL-training: Cultuursensitieve kennis voor professionals

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over de LOL-training: Cultuursensitieve kennis voor professionals.

Wat is het?
Deze Live Online Leren (LOL) training is gericht op het vergroten van cultuursensitieve kennis en het verbeteren van handelen van professionals die werken met gezinnen met een migratieachtergrond en ggz-, lvb-, en/of multi-problematiek. Professionals kunnen verschillende interactieve thema- en intervisiesessies volgen via LOL, bijvoorbeeld over trauma en verlies bij vluchtelingengezinnen, identiteitsvorming bij migrantenjeugd, vroegtijdige signalering van ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd of omgaan met multi-probleemgezinnen. De trainingen worden online aangeboden in kleine groepen met maximaal 8 medecursisten en een experttrainer voor de digitale klas. Via het leerplatform www.study2go.nl krijgen professionals daarnaast extra materialen en zelfstudieopdrachten aangeboden en maken deel uit van een online community met experttrainers en medecursisten.

Wat levert het op?
Via de training en interactie met een expert en medecursisten vergroten jeugdprofessionals hun cultuursensitieve kennis en verbeteren hun handelen. Zodat ze sneller problematiek kunnen signaleren, gemakkelijker een vertrouwensrelatie opbouwen en sneller en effectiever hulp kunnen bieden.

Voor wie is het?
Professionals die werken met gezinnen met een migratieachtergrond en ggz-, lvb-, en/of multi-problematiek vanuit de gemeente, sociale wijkteams of een jeugdhulp- of jeugdzorgorganisatie.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met Kristel Logghe (projectleider ZonMw-project ‘LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd, waarin de trainingen zijn ontwikkeld) via 06 23753471 of kristel@learningconnected.nl. Of bekijk hieronder alvast het filmpje.