Kennisvoucher
Datum publicatie: 28 oktober 2020

LOL-training: Zelfredzaamheid voor ouders en jongeren

Binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020) is een schat aan kennis opgedaan. Kennis die nu ook door verschillende organisaties en gemeenten benut kan worden in de eigen werkpraktijk. Lees hier meer over de LOL-training: Zelfredzaamheid voor ouders en jongeren.

Wat is het?
Veel jongeren met ggz-problematiek staan lang op de wachtlijst van de jeugd-ggz voordat zij behandeld worden. Voor jongeren met een migratieachtergrond geldt daarnaast dat zij ondervertegenwoordigd zijn in de reguliere, laagdrempelige jeugdhulp en oververtegenwoordigd in de zwaardere, gedwongen zorg. Om hen toch te bereiken en een laagdrempelig aanbod te bieden, hebben we een Live Online Leren (LOL) training ontwikkeld voor deze jongeren en voor ouders van de doelgroep. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat in de trainingen centraal. Het trainingsaanbod kunt u via de kennisvouchers inkopen. De interactieve trainingen worden online aangeboden in kleine groepen met maximaal 8 medecursisten en een experttrainer voor de digitale klas. De jongeren en ouders loggen in via het leerplatform www.study2go.nl waar ze ook zelfstudieopdrachten vinden en naast de vier live online sessies kunnen chatten met de trainer of andere (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders.

Wat levert het op?
Jongeren leren onder andere om beter voor zichzelf op te komen, stil te staan bij hun talenten en valkuilen, positiever over zichzelf te denken en tijdig om hulp te vragen. Ouders krijgen onder andere inzicht in hun opvoed- en communicatiestijl en hoe die samenhangen met de opvoeding die zij zelf gehad hebben, leren hoe ze valkuilen en taboes in de opvoeding bespreekbaar maken en hoe/waar ze om hulp kunnen vragen.

Voor wie is het?
Professionals werkzaam in de jeugdhulp, jeugdzorg of ggz kunnen het trainingsaanbod aanvragen. Zij kunnen vervolgens jongeren en ouders met een migratieachtergrond en ggz-problematiek werven om mee te doen aan de trainingen.

Hoe kan je hier zelf mee aan de slag?
Heeft u toch interesse in dit product? De werkplaats staat ervoor open nieuwe samenwerkingen te verkennen buiten de ZonMw-subsidie om. Neem contact op met Kristel Logghe (projectleider ZonMw-project ‘Stand Up’ met 3 academische werkplaatsen transformatie jeugd, waarin de training is ontwikkeld) via 06 23753471 of kristel@learningconnected.nl. En bekijk hieronder alvast de video.