Datum publicatie: 24 maart 2021

Literatuurstudie: Versterken van formele en informele steun rondom jeugdigen in de specialistische hulpverlening

In deze literatuurstudie van de Regionale Kenniswerkplaats  Jeugd Noord-Holland wordt onderzocht wat er al bekend is over de samenwerking tussen formele en informele ondersteuning en hulpbronnen, om specialistische zorg rondom jeugdigen en gezinnen af te bouwen.