Datum publicatie: 23 februari 2023

LISO-framework verder onderbouwd

Organisatie-overstijgende leernetwerken krijgen steeds meer een vaste plek binnen het sociale domein. De Werkplaats SAMEN ontwikkelde hiertoe het framework ‘Leernetwerken in het Sociaal Domein’ (LISO). De werkplaats ging na in hoeverre ze elementen van het LISO-framework kan onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek.

LISO-framework
Het LISO-framework besteedt aandacht aan het leren, implementeren en samenwerken binnen leernetwerken. Ook biedt het mogelijkheden in het opzetten en evalueren van leernetwerken. Hiermee is het framework geschikt voor beginnende en al langer bestaande leernetwerken.

Kernelementen van het LISO-framework zijn de community context, het leernetwerk, de organisatie, synergie, de resultaten, het expliciteren van leerlessen, het implementeren van leerlessen en fasering. Binnen de werkplaats onderzochten ze hoe ze deze kernelementen kunnen onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek. Dit deden ze met een scoping review.

Kernelementen onderbouwd
De belangrijkste lessen van de scoping review zijn samengevoegd in een factsheet. Voor het kernelement leernetwerk is hier bijvoorbeeld te zien dat het hebben van een beperkt aantal leden bevorderend werkt. Het hebben van te veel leden werkt daarentegen belemmerend. Op deze manier staat bij alle kernelementen welke aspecten het bevorderen en welke het belemmeren.

Al met al heeft de scoping review het LISO-framework verder onderbouwd. De resultaten zijn goed onder te verdelen in de kernelementen van het framework. Dit bevestigt de toepasbaarheid van het framework in de praktijk. De rijke resultaten geven praktische handvatten voor het succesvol opstarten en onderhouden van een organisatie-overstijgend leernetwerk.

Training LISO-framework
Voor trekkers en dragers van organisatie-overstijgende leernetwerken, is er de training ‘Leernetwerken in het Sociaal Domein’. Hier leer je organisatie-overstijgende leernetwerken te herkennen, op startniveau te werken met het framework, werkzame elementen voor het opstarten en evalueren van je leernetwerk en praktische werkvormen voor het stimuleren van jouw leernetwerk.

Ben je geïnteresseerd in de training? Meer informatie vind je hier.