Datum publicatie: 8 mei 2020

Lessons learned

De AWTJ Veilig Opgroeien (2015-2019) had als doel het creëren van een optimale verbinding tussen preventieve hulp aan gezinnen bij het gewone opgroeien, en zorg voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel misbruik. Welke lessen heeft men tijdens dit traject opgedaan?

De AWTJ Veilig Opgroeien heeft twee belangrijke lessen geleerd. De werkplaats constateert dat werkwijzen en logica’s gaandeweg meer verschuiven van klassieke onderzoeksdesigns naar gezamenlijke kennisontwikkelingsmodellen. Denk daarbij aan action learning, living labs en participative action research. Deze verandering van onderzoeks- en kennisontwikkelingsparadigma’s gingen in deze werkplaats niet altijd even vloeiend. Het vraagt om een andere verhouding tussen spelers. Onderzoekers moesten leren dat ze medespeler zijn. Professionals moesten beseffen dat zij ook ‘research practitioners’ konden zijn. Ook ervaringskennis en -deskundigheid krijgen in dit samenspel tussen professionals, wetenschappers en beleidsmakers een gelijkwaardige rol. Deze manier van denken en werken zal implicaties hebben bij de inrichting van de regionale kenniswerkplaats jeugd Noord-Holland, de opvolger van de AWTJ.

Ten tweede bleek bij de AWTJ Veilig opgroeien dat het belangrijk is dat je in een transformatiefase en een  AWTJ-achtige structuur een bepaalde traagheid en weerbarstigheid van de lokale praktijk met zich meebrengt. Er waren veel ideeën en plannen vooraf verzonnen, maar de praktijk bleek zich telkens anders voor te doen dan vooraf bedacht.

Daarmee wordt niet gezegd dat je geen gepland onderzoek kunt uitvoeren in de lokale praktijk. Dat kan weldegelijk, mits de lokale praktijk en vooral gemeenten een duidelijke vraag hebben. Bij de start van de transitie was dat in deze AWTJ-regio niet het geval. Veel gemeenten gingen hun eigen gang om de transitie vorm te geven. De AWTJ Veilig Opgroeien was voor hen te algemeen van opzet, en de gemeenten hebben er op hun beurt weinig energie in gestoken die samen om te vormen.

Voor een verdieping van de lessen die men binnen de werkplaats heeft opgedaan op het gebied van proces, organisatie en inhoud, verwijzen wij naar de publicatie Stap voor stap verder: indicatieve lessen uit de AWTJ Veilig Opgroeien.

Meer weten over de AWTJ Veilig Opgroeien? Bekijk dan deze pagina.