Datum publicatie: 16 november 2022

Kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN), onderzoek gedaan naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Doel van dit onderzoek was het achterhalen van de werkzame factoren die leiden tot een succesvolle plaatsing van jongeren binnen een kleinschalige woonvoorziening én tot duurzaam verblijf.

In Nederland wordt meer en meer geëxperimenteerd met kleinschalige woonvoorzieningen, zo ook in Noord-Nederland. De ervaring leert dat het plaatsen van jongeren in kleinschalige woonvoorzieningen succesvol is, maar gezien de problematiek van de jongeren ook kwetsbaar. Denk bij deze kwetsbaarheid aan onveilige situaties voor andere jongeren en/of het personeel. In dergelijke gevallen dreigen verplaatsingen naar andere woonvoorzieningen. Terwijl het juist van belang is dit te voorkomen om geen (hernieuwd) gevoel van perspectiefloosheid aan te wakkeren.

In het onderzoek is daarom achterhaald welke factoren leiden tot succesvolle plaatsingen binnen een kleinschalige woonvoorziening en tot duurzaam verblijf, en welke factoren dit belemmeren. Hiervoor is literatuur- en kwalitatief onderzoek uitgevoerd.

Werkzame elementen
Welke elementen dragen bij aan succesvolle plaatsing en langdurig verblijf, voor wie en waarom? Dit is samengevat in 15 thema’s. Per thema staan de belangrijkste uitkomsten vanuit het literatuur- en kwalitatief onderzoek beschreven. Bijvoorbeeld de zoektocht naar een passende plek. Waarbij het ingewikkeld blijkt om een passende plek te vinden voor jongeren, onder andere doordat er onvoldoende plekken zijn die de nabijheid en ondersteuning op maat bieden die een jongere nodig heeft. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld een klein hecht team van professionals, toewerken naar zelfstandigheid en passend onderwijs en dagbesteding.

Op weg naar de ideale kleinschalige woonvoorziening
Er zijn al mooie ontwikkelingen gaande in de kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Nederland. Maar voor het vormgeven van ideale kleinschalige woonvoorzieningen is het nodig om nog verschillende stappen te zetten. Dit geldt voor professionals, zorgaanbieders en gemeenten. Het onderzoek biedt concrete aanknopingspunten en praktische handvaten om er meteen in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Meer weten?
De resultaten van het hele onderzoek staan in het rapport ‘Zo thuis en gewoon mogelijk wonen’, de resultaten van alleen het literatuuronderzoek in een factsheet. Aanvullend hierop is een interactieve publicatie beschikbaar met concrete aanbevelingen en handvaten voor de praktijk. Ook zijn de belangrijkste resultaten gepresenteerd tijdens een online inspiratie-bijeenkomst van de werkplaats en op de Voor de Jeugd Dag.

Mocht je meer informatie willen over dit onderzoek, neem dan contact op met Alona Labun, coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, of met Klara van Zoest, het aanspreekpunt van de JENN werkgroep kleinschalige woonvoorzieningen.